Reklama

FIGENE (FIG): Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta oraz innych zmian w statucie Spółki

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2019 z dnia 31 lipca 2019 r., 25/2019 z dnia 20 września 2019 r., 26/2019 z dnia 25 września 2019 r., 27/2019 z dnia 26 września 2019 r., 29/2019 z dnia 07 października 2019 r. oraz 30/2019 z dnia 11 października 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, rejestracji pozostałych zmian Statutu Spółki („Statut") uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 lipca 2019 r. („NWZA") .

Reklama

Z dniem 05 listopada 2019 r. nastąpiła rejestracja nowej wysokości kapitału zakładowego Emitenta w kwocie 142.584.408,50 zł, wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 90.000.000 akcji na imiennych serii J1 oraz 31.000.000 akcji imiennych serii J2, jak również z wydania akcjonariuszom akcji serii H1, H2 oraz K w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji zmian wynosi 142.584.408,50 zł i dzieli się na 1.425.844.085 akcji po cenie nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji zmian wynosi 1.429.544.085 głosów.

Wykaz wszystkich zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 lipca 2019 r. i zarejestrowanych przez Sąd w dniu 05 listopada 2019 r., Emitent przedstawia poniżej:


§ 5 otrzymał nowe następujące brzmienie:

㤠5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 142.584.408,5‬0 PLN (sto czterdzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100) i dzieli się na:

a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),

b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),

c) 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),

d) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),

e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),

f) 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o numerach od 1 (jeden) do 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy),

g) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),

h) 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o numerach od 1 (jeden) do 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt),

i) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów),

j) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów),

k) 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów),

l) 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F7, o numerach od 1 (jeden) do 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy),

m) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),

n) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów),

o) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem),

p) 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o numerach od 1 (jeden) do 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta),

q) 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii H2, o numerach od 1 (jeden) do 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy),

r) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów).

s) 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów).

t) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów).

u) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów).”


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa Prawna:

§3 ust.1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Petrykowski - Prezes Zarządu
Przemysław Morysiak - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »