Reklama

HORNIGOLD (HRL): Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 1 października 2019 roku przez Zarząd Spółki uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G

Reklama

w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.


W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 507.292,60 zł, tj. z kwoty 16.359.269,10 zł do kwoty 16.866.561,70 zł oraz zarejestrowano zmianę § 9 ust. 1 Statutu Spółki.


Poprzednia treść §9 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:


1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.359.269,10 zł (szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:

a. 11.600.000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

b. 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c. 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d. 102.000.000 (sto dwa miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

e. 7.226.025 (siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

f. 37.366.666 (trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”


Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„§9

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.866.561,70 zł (szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a. 11.600.000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

b. 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c. 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d. 102.000.000 (sto dwa miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

e. 7.226.025 (siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

f. 37.366.666 (trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

g. 5.072.926 (pięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Kamil Kita - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »