Reklama

FIGENE (FIG): Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta - raport 25/2022

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. informuje, że dnia 5 września 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji nowej wysokości kapitału zakładowego Emitenta w kwocie 214.686.908 zł, wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 909.777 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 635.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyemitowanych w ramach upoważnienia do emisji kapitału docelowego przez Zarząd Spółki na mocy uchwały NWZA nr 8 z dnia 31 lipca 2019 roku. ‬‬

Reklama

Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji zmian wynosi 214.686.908 zł i dzieli się na 214.686.908 akcji po cenie nominalnej 1,00 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji zmian wynosi 215.056.908 głosów.

Ponadto, w ramach kapitału docelowego wynikającego z nowego brzmienia § 5(1) Statutu, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych w ramach nowego upoważnienia do emisji kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 150.000.000 zł.

Wykaz zmian w Statucie Spółki zarejestrowanych przez Sąd w dniu 5 września 2022 r., Emitent przedstawia poniżej:

§5 ust. 1 otrzymał nowe następujące brzmienie:

„§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 214.686.908 zł (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiem złotych) i dzieli się na 214.686.908 (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiem) akcji, w tym:

a) 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;

b) 28.095.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;

c) 115.117.735 (słownie: sto piętnaście milionów sto siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;

d) 10.991.673 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;

e) 2.287.500 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;

f) 57.825.000 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

§5(1) otrzymał nowe następujące brzmienie:

㤠5(1)

1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 150.000.000 złotych (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) (kapitał docelowy).

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, przy zachowaniu warunków wynikających z kodeksu spółek handlowych.

4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie zmiany Statutu, o których mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

§3 ust.1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Petrykowski - Prezes Zarządu
Radosław Gronet - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »