Reklama

HOLLYWOOD (HLD): Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Hollywood S.A.

Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 grudnia 2017 r. powziął informację o rejestracji w dniu 11 grudnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) zmiany Statutu, wynikającej z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu, na podstawie której NWZ Spółki dokonało zmiany §7 ustęp 1 Statutu Spółki w ten sposób, że przyjął on nowe następujące brzmienie:

Reklama

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.164.241zł (pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na:

 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,

 17.300.000 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,

 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,

 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,

 2.414.295 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,

 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,

 395.000 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,

 3.485.705 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,

 1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,

 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,

 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.”


Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Sąd dokonał rejestracji zmiany Statutu, wynikającej z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu, na podstawie której NWZ Spółki dokonało zmiany §31 ustęp 6 Statutu Spółki w ten sposób, że przyjął on nowe następujące brzmienie:

„§31

6. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, będzie powoływać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania 6 członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu.”


Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Sąd dokonał rejestracji zmiany Statutu, wynikającej z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu, na podstawie której NWZ Spółki dokonało zmiany §31 ustęp 7 Statutu Spółki w ten sposób, że przyjął on nowe następujące brzmienie:

„§31

7. Komitet Audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz.1089 z dnia 6 czerwca 2017 roku).”


Spółka w załączeniu przekazuje treść tekstu jednolitego Statutu, w brzmieniu uwzględniającym zmiany § 7 ust. 1, § 31 ust. 6 oraz § 31 ust. 7 Statutu Spółki.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASOOsoby reprezentujące spółkę:
Adam Andrzej Konieczkowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »