Reklama

PGPPOLONI (PGP): REJESTRACJA W KRS ZMIAN STATUTU, OBNIŻENIA I JEDNOCZESNEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO - raport 14

Zarząd FINARCH S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 lipca 2015 r., otrzymał informację o wpisie dokonanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 15.07.2015 r., na mocy którego zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki, w tym zmiana firmy, przedmiotu działalności oraz kapitału zakładowego. Na mocy powyższego postanowienia:


1. zapis dotyczący firmy Spółki (§ 1), dotychczas w brzmieniu:


㤠1.

Firma Spółki brzmi: FINARCH Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi: FINARCH S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Reklama


otrzymał następujące brzmienie:


㤠1.

Firma Spółki brzmi: Polska Grupa Przemysłowa Polonit Spółka Akcyjna.”


2. zapis dotyczący przedmiotu działalności Spółki (§ 7), dotychczas w brzmieniu:


㤠7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD-2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:

1) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)

2) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)

3) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

4) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78)

5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

6) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)

7) Reklama (PKD 73.1)

8) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z) (…).

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji.”


(pełna treść dotychczasowego § 7 Statutu Spółki znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego raportu)


otrzymał następujące brzmienie:


㤠7.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1) przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych 13.1;

2) produkcja tkanin – 13.2;

3) wykończanie wyrobów włókienniczych – 13.3;

4) produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych – 13.9;

5) produkcja szkła i wyrobów ze szkła – 23.1;

6) produkcja wyrobów ogniotrwałych – 23.2;

7) produkcja ceramicznych materiałów budowlanych – 23.3;

8) produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki – 23.4; (…)”


(pełna treść nowego § 7 Statutu Spółki znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego raportu)


3. zapis dotyczący kapitału zakładowego (§ 10 ust. 1), dotychczas w brzmieniu:


„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 567.112,50 (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 226.845 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”


otrzymał następujące brzmienie:


„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.955.165,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

a) 226.845 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści

pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł

(słownie: jeden złoty) każda akcja;

b) 2.728.320 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.”


zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego jest wynikiem jego obniżenia o kwotę 340.267,50 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), z kwoty 567.112,50 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 226.845,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy), z kwoty 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda


oraz wynikiem jego jednoczesnego podwyższenia o kwotę 2.728.320,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) poprzez emisję 2.728.320 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.


Powyższe zmiany zostały uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 czerwca 2015 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/205 z dnia 6 czerwca 2015 r.


Jednocześnie Spółka informuje, że zmianie uległ adres siedziby, obecnie jest to ul. Henryka Michała Kamieńskiego 17/4, 51-124 Wrocław.


PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Szałański - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »