Reklama

ELQ (ELQ): Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki - raport 2

Treść: Zarząd MSI Medical S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu dnia 22 stycznia 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zmiany § 3 ust. 1 statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą dnia 03 sierpnia 2015 r. oraz dodaniu § 3A statutu Spółki dokonanego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą dnia 03 sierpnia 2015 r.


Reklama

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.866.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.”


Aktualne brzmienie § 3 ust. 1 – 2 Statutu Spółki jest następujące:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:

a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.”


Aktualne brzmienie § 3A Statutu Spółki jest następujące:

㤠3a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda ("Kapitał Docelowy").

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego § 3a.

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

(a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,

(b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

(c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”


Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Mariusz Chłopek - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »