Reklama

ELQ (ELQ): Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

Zarząd Florida Investments S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS następujących zmian statutu Spółki dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętymi dnia 30 marca 2015 r.

Reklama


Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 – 2 Statutu Spółki było następujące:

„1. Spółka działa pod firmą: IPO Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu IPO S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”


Aktualne brzmienie § 1 ust. 1 – 2 Statutu Spółki jest następujące:

„1. Spółka działa pod firmą: Florida Investments Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu Florida Investments S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”


Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.863.457,90 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 2.307.292 (dwa miliony trzysta siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e) 7.217.287 (siedem milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”


Aktualne brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.866.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.”


Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Mariusz Chłopek - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: florida

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »