Reklama

ELQ (ELQ): Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki - raport 33

Zarząd ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 20 grudnia 2016r. zmiany § 1 ust. 1-2, § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 Statutu Emitenta dokonanych uchwałami nr 3,4,5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętymi dnia 19 września 2016r. oraz § 1 ust. 5, § 2 ust. 1 Statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą dnia 13 grudnia 2016r.

Reklama


Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1-2 Statutu Spółki było następujące:

„1. Spółka działa pod firmą: MSI Medical Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu MSI Medical S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”


Aktualne brzmienie § 1 ust. 1-2 Statutu Spółki jest następujące:

„1. Spółka działa pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu ELQ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”


Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 5 Statutu Spółki było następujące:

„5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.”


Aktualne brzmienie § 1 ust. 5 Statutu Spółki jest następujące:

„5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. Spółka na podstawie uchwały Zarządu może wchodzić w związki prawne i organizacyjne z innymi podmiotami, w tym tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.”


W § 2 ust. 1 Statutu Spółki dodano następujące punkty:

„PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,

PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,

PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów z betonu do celów budowlanych

PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykatowej,

PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

PKD 43.31.Z Tynkowanie

PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów

PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów

PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne

PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli

PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie

PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana”


Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:

a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,

e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.

f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.”


Aktualne brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki po zmianach dotyczących obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z wartości 2,00 zł na 0,10 zł każda oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 95.000.000 nowych akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł jest następujące:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.00,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:

a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

g) 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”


Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Sołtysiak - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »