Reklama

TELEMEDPL (TMP): Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki

Zarząd Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 stycznia 2018 r. zarejestrował zmianę Statutu Spółki dokonaną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia 2017 r. przewidującą upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 318.000 zł oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Reklama


Statut Spółki został zmieniony w taki sposób, że po § 6 dodano nowy § 6a w następującym brzmieniu:


㤠6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 318.000 zł (trzysta osiemnaście tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („Kapitał docelowy”).

2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2019 r.

3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1) określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji;

2) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestracji akcji;

3) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym;

4) pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego;

5) określenia zasady przydziału akcji oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”


W załączeniu Spółka przekazuje pełne brzmienie Statutu po dokonanych zmianach.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Szymon Bula - Prezes Zarządu
Łukasz Bula - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »