Reklama

FACHOWCY (FAV): Rejestracja zmian Statutu - raport 30

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż powziął wiadomość o wydaniu w dniu 29 listopada 2017 r. postanowienia przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) w przedmiocie rejestracji zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Przedmiotowa zmiana Statutu wynika z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Reklama


Poniżej Spółka przedstawia dotychczas obowiązujące brzmienie oraz aktualnie obowiązujące brzmienie Statutu Spółki.


Dotychczasowe brzmienie:


Ҥ 9.

(skreślony)”


Aktualne brzmienie:

㤠9.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.576.629,00 zł (dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 105.766.290 (sto pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.

2. Cena emisyjna akcji, w ramach wykonywania przez Zarząd upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż cena nominalna tj. 0,10 zł (groszy) za jedną akcję.

3. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 27 września 2017 roku.

4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

6. W oparciu o upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd Spółki może wydać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak również za wkłady niepieniężne.

7. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta przez Zarząd Spółki w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wymaga zgody Rady Nadzorczej.”


Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Surmacki - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »