Reklama

GMEDIA (GME): Rejestracja zmian Statutu Gremi Media S.A. - raport 10/2020

Zarząd Spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 4 sierpnia 2020 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego obrady odbyły się w dniu 19 czerwca 2020 roku.

Zmiany zarejestrowane zostały przez Sąd w dniu 4.08.2020 roku.


Zmiany Statutu uchwalone zostały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

Reklama


I. Uchwałą nr 28 z dnia 19 czerwca 2020 roku, którą dodano nowy § 91 Statutu nadając mu następującą treść:

„1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 400.000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) (kapitał docelowy) przy czym uprawnienie to wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub wielu kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1. Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu przyznania akcji członkom Zarządu oraz kluczowym menedżerom, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz jej spółek zależnych w ramach realizacji programu współpracy opartego o akcje Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia lub ograniczenia prawa pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”


II. Uchwałą nr 29 z dnia 19 czerwca 2020 roku, którą:

1. W § 6 Statutu po pkt 34 dodano pkt 35, 36 i 37 o brzmieniu:

„35) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

36) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

37) 86.60.Z Działalność wspomagająca edukację,”

2. W § 6 dotychczasowa treść pkt 35 i 36 otrzymała nową numerację odpowiednio 38 i 39.

W załączeniu Zarząd Spółki publikuje tekst jednolity Statutu.


Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
TOMASZ JAŻDŻYŃSKI - PREZES ZARZĄDU
JAROSŁAW MACHOCKI - CZŁONEK ZARZĄDU

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »