Reklama

ARAMUS (ARA): Rejestracja zmian Statutu Północ Nieruchomości S.A. w KRS - raport 26

Zarząd Spółki Północ Nieruchomości S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15 lipca 2013 roku otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji min. zmiany statutu Spółki, dokonanej na mocy uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Północ Nieruchomości S.A z dnia 11 czerwca 2013 roku. (treść uchwał podjętych przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie została opublikowana raportem bieżącym nr 19/2013 w dniu 11.06.2013)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Północ Nieruchomości S.A. uchwałą nr 23 z dnia 11 czerwca 2013 roku, dokonało zmiany § 6 Statutu Spółki.

Reklama

Zmianie uległ Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 Statutu skreśla się ust. 2a, 2b oraz 2c.


Dotychczas obowiązujące brzmienie § 6 Statutu Spółki

"§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 6.380.000 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, w tym:

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0.000.001 do 2.000.000,

b) 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.580.000,

c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.800.000.

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS majątkiem Spółki Przekształcanej, czyli PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

2a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 240.000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda

2b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 27 maja 2010 roku.

2c. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2b. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 roku

3. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

5. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała walnego zgromadzenia.

7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji."


Zmienione brzmienie § 6 Statutu Spółki

"§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 6.380.000 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, w tym:

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0.000.001 do 2.000.000,

b) 2.580.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.580.000,

c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.800.000.

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS majątkiem Spółki Przekształcanej, czyli PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

2a (skreślony)

2b. (skreślony)

2c. (skreślony)

3. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

5. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała walnego zgromadzenia.

7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji."


Jednolita treść statutu Spółki, uwzględniająca zarejestrowaną zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt.2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

§ 3 ust.2 pkt 5.Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sumara - Prezes Zarządu
Magdalena Sumara - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »