Reklama

LUXIMA (LUX): Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS - raport 21

Zarząd LUXIMA S.A. informuje, że otrzymał informację, iż w dniu 17 sierpnia br. Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział KRS dokonał rejestracji zmian w składzie Zarządu oraz zmian Statutu Spółki uchwalonych przez ZWZA z dnia 30 czerwca 2012r. Uchwałą nr 26/06/2012.


Zmiany statutu:

1) W § 6 dotychczasową numerację ustępu 1a zamieniono na ust . 2,ustęp 2 A na ust . 3 i odpowiednio zmieniono numerację wszystkich pozostałych ustępów § 6.

2) §12.1 otrzymał nowe następujące brzmienie: "Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Zarząd jest uprawniony do emisji obligacji Spółki , innych niż obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. "

Reklama

3) §15 otrzymał nowe następujące brzmienie: "Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej , w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu. "

4) Do § 17 dodano ust . 3 o następującej treści : "Jeżeli skład Rady Nadzorczej zmaleje poniżej statutowego poziomu na skutek wygaśnięcia mandatów jej członków - wówczas pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowych członków tak, by skład Rady odpowiadał prawu i mogła ona podejmować statutowe czynności , jednak wybór nowych członków Rady musi odbyć się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. "

5) §19.2 otrzymał nowe następujące brzmienie: "Szczegółowy tryb postępowania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią regulamin, który będzie zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. "

6) do §22 ust. 2 dopisano pkt. l / o następującym brzmieniu: " l / wyrażenie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego"

7) skreślono dotychczasową treść § 32, a dotychczasowe § 33, § 34 otrzymały nową, kolejną numerację jako § 32, §33.


W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Konarska - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »