Reklama

DXD (DXD): Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS - raport 47

Zarząd Spółki informuje, że do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zmian Statutu Spółki uchwalonych przez NWZA z dnia 24 stycznia 2012 r. i WZA z dnia 26 czerwca 2012 r.


Na mocy uchwał podjętych przez NWZA z dnia 24 stycznia 2012 r.:

a) Dodaje się § 6A w brzmieniu:

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia pierwszego listopada dwa tysiące czternastego roku (01.11.2014 r.) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 162 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego.

Reklama


b) Dodaje się § 21 ust 3A w brzmieniu:

Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu Spółki zapadają większością 4/5 głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obwiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.


c) Zmianie ulega treść § 11,


Było:

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na wspólną 3 (trzy) - letnią kadencję.

2. Mandat członków zarządu wygasa po upływie okresu kadencji, z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

3. Do Zarządu Spółki mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

4. Umowę o wykonywanie zarządu z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.


Jest:

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków, spośród których jeden powoływany jest na stanowisko Prezesa.

2. Do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu uprawniony będzie Pan Damian Zagórski, posiadający numer PESEL 74030118972, do powoływania i odwoływania jednego z Członków Zarządu uprawniony będzie Pan Daniel Śpiewak, posiadający numer PESEL 75030517952. Pozostały Członek Zarządu będzie powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję.

3. Umowę o wykonywanie zarządu z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.


Na mocy uchwał podjętych przez WZA z dnia 26 czerwca 2012 r. § 6 ust 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 432.000,00 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na:

a) 800.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu w taki sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

b) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 2.160.000 (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksander Stojek - Prezes Zarządu
Damian Zagórski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »