Reklama

DAMFINW (DIN): Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS. - raport 15

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku (,,Spółka” lub „Emitent”) innformuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30.07.018 roku zarejestrował zmainy w Statutu Spółki dokonane uchwałami nr 16, 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 08.06.2018 roku zgodnie z wnioskiem Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie Statutu przed dokonanymi zmianami zarejestrowanymi w KRS:

......

3. Art. 3.Siedziba. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklama

Siedzibą Spółki jest Warszawa.----------------------------------------------------------------------------------------------

....

Art. 8.Kapitał zakładowy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 540 750 zł ( czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych ) złotych i dzieli się na 145 407 500 (słownie: sto czterdzieści pięć

milionów czterysta siedem tysięcy pięćset ) akcji o wartości nominalnej 0,1 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od A00000001 do A20400000;-

- 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od B 00000001 do B19645000;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001do C1500000;-------------------------------

- 41.545.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od D 00000001 do D 41545000.”—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E, o wartości 0,1 PLN ( słownie dziesięć groszy ) każda akcja o numerach od E 00000001 do E 62317500-

8(1) Kapitał Docelowy:

1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 07.03.2019 roku , do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 6.231.750,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (kapitał docelowy) serii E.----------------------------------------------------------------------

2.Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-------------------------------------------------------------------------


Aktualne brzmienie Statutu w zakresie dokonanych zmian:

........

3. Art. 3.Siedziba. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siedzibą Spółki jest Płock.--------------------------------------------------------------------------------------------------

...........

Art. 8.Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.540.750 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy

siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset)

akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) złotych każda, w

tym:

- 454.800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii A, o wartości

nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o numerach od

A000001 do A454800;............................................................................................................

- 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości

nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o numerach od

B000001 do B376100;...................................................................................................................

8(1) Kapitał Docelowy:………………………………………………………………………………………………………...................

1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 04.06.2020 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10 459 250,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C.”..................


W załączeniu Spółka przekazuje pełne brzmienie Statutu po zarejestrowanych zmianach.Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »