Reklama

XPLUS (XPL): Rejestracja zmian w Statucie - raport 22

Zarząd XPLUS S.A. informuje, iż w dniu. 26.07.2010 otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 lipca 2010 w sprawie rejestracji zmian treści Statutu XPLUS S.A. Jednolity tekst statutu uwzględniający zmiany stanowi załącznik niniejszego raportu.


Dotychczas obowiązujące postanowienia, które były przedmiotem zmian:

§ 3 Statutu Spółki:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 22.11.Z Wydawanie książek,

2) 22.12.Z Wydawanie gazet,

Reklama

3) 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,

4) 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych,

5) 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała,

6) 22.21.Z Drukowanie gazet,

7) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

8) 22.23.Z Introligatorstwo,

9) 22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,

10) 22.25.Z Działalność graficzna pomocnicza,

11) 22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych,

12) 22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo,

13) 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji,

14) 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -

15) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,

16) 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania,

17) 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała,

18) 72.30.Z Przetwarzanie danych,

19) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych,

20) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu

komputerowego, -

21) 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała,

22) 73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i

astronomii,

23) 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,

24) 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i

technicznych,

25) 73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych,

26) 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa,

27) 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -

28) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -

29) 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, -

30) 74.15.Z Działalność holdingów,

31) 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,

technologicznego,

32) 74.40.Z Reklama,

33) 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników,

34) 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw,

35) 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,-

36) 92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo, -

37) 92.12.Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo,

38) 92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna,

39) 92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych,

40) 92.40.Z Działalność agencji informacyjnych, -

41) 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała, -

42) 92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, -

43) 51.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i

artykułów radiowo-telewizyjnych, -

44) 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -

45) 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli

biurowych,

46) 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych, -

47) 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i

nawigacji,

48) 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa,

49) 52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych,

50) 52.47.A Sprzedaż detaliczna książek,

51) 52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych,

52) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz

sprzętu telekomunikacyjnego,

53) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie

indziej niesklasyfikowana, -

54) 80.4 Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.

55) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej

niesklasyfikowane."

§ 7 Statutu Spółki:

"1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych), w terminie do 9 listopada 2010 r. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2. Podwyższenie kapitału może nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje będą oferowane po cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) i mogą być pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi. Akcje wyemitowane będą w celu ich zaoferowania osobom wybranym przez Zarząd spośród pracowników i współpracowników Spółki. Lista osób uprawnionych do objęcia akcji podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

3. Zarząd upoważniony jest również do emisji w terminie do 9 listopada 2010 roku

warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 444 § 7 kodeksu spółek handlowych, uprawniających do zapisu na akcje serii D na następujących warunkach:

a) Zarząd określi liczbę akcji serii D przypadających na jeden warrant subskrypcyjny;

b) warranty subskrypcyjne, przyznawane będą nieodpłatnie osobom, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Lista osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Do osób objętych tą listą ust. 2 zdanie 4 niniejszego paragrafu nie stosuje się.

4. Przyznanie prawa do objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych nastąpi po odbyciu się Walnego Zgromadzenia rozpatrującego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008.

5. Objęcie akcji lub warrantów subskrypcyjnych nastąpi poprzez zawarcie umowy - Zarząd skieruje ofertę objęcia do osób uprawnionych i wyznaczy stosowny termin na jej przyjęcie.

6. Realizacja prawa z warrantów subskrypcyjnych nastąpi poprzez wykonanie prawa zapisu na akcje serii D - termin oraz szczegółowy sposób wykonania prawa zapisu określi Zarząd.

7. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii D za zgodą Rady Nadzorczej."


§ 18 ust. 3 zdanie pierwsze Statutu Spółki:

"3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady

Nadzorczej lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego."


§ 20 ust. 3 zdanie pierwsze Statutu Spółki:

"3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału

zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad

najbliższego Walnego Zgromadzenia."


Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
18_06_2010_TEKST JEDN STATUTU XPLUS SPÓŁKA AKCYJNA.pdf rozmiar: rozmiar: 100.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Karol Sudnik - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: postanowienie sądu | rejestracja | XIII | Warszawa | reprodukcja | XPLUS | wideo | rejestracje

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »