Reklama

TAXUSFUND (TXF): Rejestracja zmian w Statucie

Spółka Taxus Fund SA (Spółka) informuje niniejszym, że Spółka powzięła informację, że na mocy stosownego postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 19 września 2013 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000290214) dokonano rejestracji zmiany postanowień § 10 ust. 1-4 Statutu Spółki, dokonanej mocą postanowień uchwały Nr 23/07/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2013 roku (treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 2 lipca 2013 roku została opublikowana przez Spółkę w drodze raportu bieżącego EBI Nr 37/2013 z dnia 3 lipca 2013 roku).

Reklama


Dotychczasowe brzmienie zmienionego § 10 ust. 1-4 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 420 816,20 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:

a/ 8 118 950 (osiem milionów sto osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A.

b/ 6 089 212 (sześć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwanaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B.

Wszystkie akcje serii A i B o łącznej wartości nominalnej 1 420 816,20 zł zostały pokryte wkładami pieniężnymi przed ich zarejestrowaniem.

2. Akcje serii A i B są akcjami na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. W związku z utworzeniem Spółki w wyniku przekształcenia Spółki działającej pod firmą "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna - Private Equity Fund" Spółka komandytowo-akcyjna w Taxus Fund Spółkę Akcyjną, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, cały kapitał zakładowy zostaje w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.


Aktualne brzmienie zmienionego § 10 ust. 1-4 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.420.816,20 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 7.104.081 (siedem milionów sto cztery tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji serii AB o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem.

3. Akcje serii AB są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Aktualna, jednolita treść Statutu Spółki uwzględniająca zarejestrowaną zmianę, została zawarta w treści załącznika do niniejszego Raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".




Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Plaskota - Prokurent Spółki

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: rejestracje

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »