Reklama

PLANETB2B (P2B): Rejestracja zmian w Statucie

Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi („Spółka”) informuje, że wpłynęło do siedziby Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji zmian w Statucie wynikających z uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku.W związku z powyższym, Spółka przekazuje informacje o dokonanych zmianach oraz, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, jednolity tekst Statutu Spółki.

Reklama

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę kapitału docelowego wynoszącą 300 500,00 zł (trzysta tysięcy pięćset złotych) w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku, na zasadach określonych w art. 444-447 Ksh.

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbędzie się w drodze subskrypcji otwartej lub prywatnej, a akcje wydawane w ramach podwyższenia mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela.”

3. Zarząd ma prawo za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie Uchwały do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącej każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej dotyczącej każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej w nawiązaniu do zapisów Art. 446 par. 2.”

Obecne brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„1. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2018 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 947 600,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").

2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.

4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.

6. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Nowicki - Prezes Zarządu
Katarzyna Żarnik-Chojnacka - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: postanowienie sądu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »