Reklama

DENTAMDC (DAM): Rejestracja zmian w statucie Dent-a-Medical S.A. - raport 1

Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: Emitent) otrzymał w dniu dzisiejszym postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 25.01.2016 r., zgodnie z którym do rejestru przedsiębiorców wpisane zostały zmiany statutu Emitenta, uchwalone przez NWZA Emitenta z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zmiana statutu dotyczy:

a) zmiany siedziby Emitenta


§2 statutu przed zmianą:

㤠2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

Reklama

§2 statutu obowiązujący:

㤠2.

Siedzibą Spółki jest Rzeszów.”


b) rozszerzenia przedmiotu działalności


§5 ust. 1 statutu przed zmianą:

㤠5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 68.20 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

2) 86.21 Z Praktyka lekarska ogólna,

3) 86.22 Z Praktyka lekarska specjalistyczna,

4) 86.23 Z Praktyka lekarska dentystyczna,

5) 86.90 A Działalność fizjoterapeutyczna,

6) 86.90 C Praktyka pielęgniarek i położnych,

7) 86.90 D działalność paramedyczna,

8) 86.90 E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

9) 56.10 A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

10) 56.10 B Ruchome placówki gastronomiczne,

11) 56.21 Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

12) 56.29 Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

13) 56.30 Z Przygotowywanie i podawanie napojów,

14) 46.46 Z sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

15) 47.73 Z sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

16) 85.59 A nauka języków obcych,

17) 85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

18) 85.60 Z działalność wspomagająca edukację.”


§5 ust. 1 statutu obowiązujący:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) (PKD 01) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,

2) (PKD 02) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna,

3) (PKD 03) Rybactwo,

4) (PKD 09) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,

5) (PKD 10) Produkcja artykułów spożywczych,

6) (PKD 11) Produkcja napojów,

7) (PKD 12) Produkcja wyrobów tytoniowych,

8) (PKD 13) Produkcja wyrobów tekstylnych,

9) (PKD 14) Produkcja odzieży,

10) (PKD 15) Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,

11) (PKD 16) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,

12) (PKD 17) Produkcja papieru i wyrobów z papieru,

13) (PKD 18) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

14) (PKD 19) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

15) (PKD 20) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

16) (PKD 21) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

17) (PKD 22) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,

18) (PKD 23) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,

19) (PKD 24) Produkcja metali,

20) (PKD 25) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,

21) (PKD 26) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

22) (PKD 27) Produkcja urządzeń elektrycznych,

23) (PKD 28) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,

24) (PKD 29) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,

25) (PKD 30) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego,

26) (PKD 31) Produkcja mebli,

27) (PKD 32) Pozostała produkcja wyrobów,

28) (PKD 33) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,

29) (PKD 35) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

30) (PKD 36) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

31) (PKD 37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

32) (PKD 38) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,

33) (PKD 39) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

34) (PKD 41) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

35) (PKD 42) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

36) (PKD 43) Roboty budowlane specjalistyczne,

37) (PKD 45) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,

38) (PKD 46) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

39) (PKD 47) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,

40) (PKD 49) Transport lądowy oraz transport rurociągowy,

41) (PKD 50) Transport wodny,

42) (PKD 51) Transport lotniczy,

43) (PKD 52) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,

44) (PKD 53.2) Pozostała działalność pocztowa i kurierska,

45) (PKD 55) Zakwaterowanie,

46) (PKD 56) Działalność usługowa związana z wyżywieniem,

47) (PKD 58) Działalność wydawnicza,

48) (PKD 59) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,

49) (PKD 60) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,

50) (PKD 61) Telekomunikacja,

51) (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

52) (PKD 63) Działalność usługowa w zakresie informacji,

53) (PKD 64) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

54) (PKD 66) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

55) (PKD 68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

56) (PKD 69) Działalność prawnicza, rachunkowoksięgowa i doradztwo podatkowe,

57) (PKD 70) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,

58) (PKD 71) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,

59) (PKD 72) Badania naukowe i prace rozwojowe,

60) (PKD 73) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,

61) (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

62) (PKD 75) Działalność weterynaryjna,

63) (PKD 77) Wynajem i dzierżawa,

64) (PKD 78) Działalność związana z zatrudnieniem,

65) (PKD 79) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

66) (PKD 80) Działalność detektywistyczna i ochroniarska,

67) (PKD 81) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,

68) (PKD 82) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

69) (PKD 85) Edukacja,

70) (PKD 86) Opieka zdrowotna,

71) (PKD 87) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

72) (PKD 88) Pomoc społeczna bez zakwaterowania,

73) (PKD 93) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,

74) (PKD 95) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,

75) (PKD 96) Pozostała indywidualna działalność usługowa.”


c) wykreślenia uprawnienia osobistego akcjonariusza


§20 statutu przed zmianą:

㤠20.

Tak długo jak Spółka pod firmą Privilege Capital Management S.A. będzie posiadała nie mniej niż 5% w kapitale zakładowym Spółki Dent-a-Medical, będzie posiadała prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej opatrzonego datą pewną.”

§20 statutu obowiązujący:

㤠20.

(skreślony)”


§22 statutu przed zmianą:

㤠22.

Tak długo jak Wspólnik Mariusz Andrych będzie posiadał nie mniej niż 5% w kapitale zakładowym Spółki Dent-a-Medical, będzie posiadał prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej opatrzonego datą pewną.”

§22 statutu obowiązujący:

㤠22.

(skreślony)”


Obowiązujący tekst jednolity statutu Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Drohobycki - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »