Reklama

ALUMAST (ALU): Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej informuje, iż 31 marca 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu zmian w Statucie Spółki poprzez dodanie paragrafu 7a Statutu o następującej treści:

Reklama

"1.Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 1.635.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję do 1.635.000 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2012 r.

3.Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego za wyjątkiem ustalenia ceny emisyjnej, w szczególności Zarząd umocowany jest do:

a)podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa;

b)podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa.

4.Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie wynosić 1,00 zł (jeden złoty).

5.Zarząd może wykonać w/w uprawnienia i upoważnienia dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jak również inne uprawnienia i upoważnienia określone w ust. 1 - 4 powyżej, począwszy od dnia uprawomocnienia się postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu zawartego w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu prowadzonego wobec Spółki przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych [sygn. akt. XII GUp 18/09 (poprzednio: XII GU 64/09)]."


Zmiany Statutu były uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 lutego 2011 roku.

W załączeniu test jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:
Statut Alumast S.A. - tekst jednolity z dn. 18.02.2011.pdf rozmiar: rozmiar: 108.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: postanowienie sądu | upadłości | marca | NewConnect | rejestracje | sąd rejonowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »