Reklama

ATONHT (ATO): Rejestracja zmian w statucie Spółki

Zarząd Spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2012 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu rejestracji i wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany postanowień Statutu Spółki, które zostały dokonane na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Reklama

Na podstawie powyższej uchwały zostały zarejestrowane następujące zmiany Statutu Spółki:


1. Po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:


"§ 9a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 kwietnia 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 - 447 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 8.250.000,00 zł (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 8.250.000 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały podjętej jednomyślnie.

3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne.

4. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

5. Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.

6. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki."W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd ATON-HT S.A. przekazuje jednolity tekst Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Błażejowska - Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Klóska - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: postanowienie sądu | rejestracje | 14 czerwca

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »