PRYMUS (PRS): Rejestracja zmian w Statucie Spółki - raport 31

Zarząd Prymus S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 13 września 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach, VIIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki, dotyczących ustanowienia kapitału docelowego.


Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony) złotych i dzieli się na 10.000.0000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda pierwszej emisji, serii A o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięciu milionów).

Reklama

2. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub z czystego zysku. W razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału. Umorzenie z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Szczegółowe warunki umorzenia w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. W zamian za akcje umorzone Spółka nie wydaje świadectw użytkowych.


Aktualne brzmienie § 8 Statutu Spółki:


§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony) złotych i dzieli się na 10.000.0000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda pierwszej emisji, serii A o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięciu milionów).

2. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwala Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4. W zamian za akcje umorzone Spółka nie wydaje świadectw użytkowych.

5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w okresie 3 (trzech) lat od zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

6. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.


W związku z powyższą zmianą Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w Dziale 1, Rubryka 8 - Kapitał spółki, dokonano wpisu w polu 2: Wysokość kapitału docelowego: 1.500.000,00 zł.


W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.


Podstawa prawna:

§4 ust.2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Kobosko - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW
Dowiedz się więcej na temat: 13 września | postanowienie sądu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »