SUMMALING (SUL): Rejestracja zmian w Statucie Spółki - raport 59

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 7 grudnia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego Sąd Rejestrowy w dniu 26 listopada 2015 r. zarejestrował zmiany w Statucie Spółki, wynikające z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 października 2015 r., które Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 52/2015 w dniu 15 października 2015 r.

Reklama


Statut Spółki uległ następującym zmianom:

1) Zmieniono § 5 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 228.463 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na 2.284.630 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:

a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

c) 153.020 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”


W ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 248.463 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na nie więcej niż 2.484.630 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w tym:

a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

c) 153.020 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

e) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda”.2) Zmieniono § 18 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, za wyjątkiem pierwszej rady, której kadencja trwa jeden rok.”


W ten sposób, że § 18 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.”


3) Zmieniono § 25 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata, z tym, że kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok.”


W ten sposób, że § 25 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat.”


4) Zmieniono § 27 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”


W ten sposób, że § 27 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.”


W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b) z zw. z § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »