SYMBIO (SYM): Rejestracja zmian w Statucie Spółki - raport 19

Zarząd Symbio Polska S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że 17 listopada 2017 r. powziął informację o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Emitenta dokonanych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27.10.2017 r.


Zarejestrowane zmiany w Statucie:


§ 16 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:


„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.

Reklama

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w grupach, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają jej członkowie spośród swego grona.

3. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej.

4. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub drogą elektroniczną, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Przewodniczącego.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

9. Podejmowanie uchwał o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”


Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 17 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Symbio Polska S.A. ustaliła jednolity Statut Spółki.


Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Kacprowicz - Prezes Zarządu
Maciej Ostapkowicz - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »