SUMMALING (SUL): Rejestracja zmian w Statucie Spółki - raport 28

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego Sąd Rejestrowy w dniu 14 grudnia 2016 r. zarejestrował zmiany w Statucie Spółki, obejmujące warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnienie Zarządu Spółki do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego, wynikające z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 października 2016 r., które Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 24/2016 w dniu 18 października 2016 r.

Reklama

Statut Spółki uległ następującym zmianom:


Do Statutu Spółki dodano § 6a oraz § 6b w następującym brzmieniu:


㤠6a.

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, w tym nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H1, nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H2 oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji serii H3, o wartości nominalnej 0,10 zł (czterdzieści groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H1, Akcji Serii H2 oraz Akcji Serii H3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii H1, H2 i H3, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2016 r.

3. Prawo objęcia akcji serii H1 może być wykonywane do dnia 31 grudnia 2018 r., a prawo objęcia akcji serii H2 może być wykonywane do dnia 31 grudnia 2019 r., a prawo objęcia akcji serii H3 może być wykonywane do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Akcje serii H1, Akcje Serii H2 oraz Akcje Serii H3 pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”


㤠6b.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 124.230 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złote) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („Kapitał docelowy”).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 17 października 2019 r.

3. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1) określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji;

2) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

3) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;

4) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może:

1) pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego;

2) określić zasady przydziału akcji oraz ustalić cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”


W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.


Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Summa Linguae S.A. 14.12.2016 r.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW
Dowiedz się więcej na temat: postanowienie sądu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »