SUMMALING (SUL): Rejestracja zmian w Statucie Spółki - raport 22

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. (dawniej: Summa Linguae S.A.) z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r. powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 listopada 2019 r. zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r., o których Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 14/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Reklama

Statut Spółki uległ następującym zmianom:

1. Dotychczasowa treść § 1 ust. 1 Statutu Spółki:

,,Firma Spółki brzmi: Summa Linguae Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Summa Linguae S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Zmieniona treść § 1 ust. 1 Statutu Spółki:

,,Firma Spółki brzmi: Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Summa Linguae Technologies S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

2. Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki:

,,1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A;”

Zmieniona treść § 5 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki:

,,1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;”

3. Uchylony w całości § 5 ust. 3 Statutu Spółki o treści:

,, Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienie z każdej akcji serii A dopiero po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego.”

4. Uchylony w całości § 5 ust. 4 Statutu Spółki o treści:

,,Uprzywilejowanie akcji serii A wygasa w przypadku zamiany uprzywilejowanych akcji na akcje na okaziciela.”


5. Uchylony w całości § 6b Statutu Spółki o treści:

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 124.230 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złote) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („Kapitał docelowy”).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 17 października 2019 r.

3. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1) określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji;

2) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

3) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;

4) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może:

1) pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego;

2) określić zasady przydziału akcji oraz ustalić cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.


6. Dotychczasowa treść § 18 ust. 1 zdanie 1 Statutu Spółki:

,, Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.”

Zmieniona treść § 18 ust. 1 zdanie 1 Statutu Spółki:

,, Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków.”


W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »