Reklama

SUMMALING (SUL): Rejestracja zmian w Statucie Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - raport 5

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 14.05.2019 r. powziął wiadomość o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego Sąd Rejestrowy w dniu 13.05.2019 r. zarejestrował zmianę w Statucie Spółki, obejmującą zmianę wysokości kapitału zakładowego Spółki tj. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii J.


Przed rejestracją zmian § 5 ust. 1 Statutu Spółki miał następujące brzmienie:

Reklama

㤠5.

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 389.579,40 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 3.895.794 (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w tym:

a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

c) 153.020 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

f) 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

g) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

h) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;

i) 920.034 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K.”


Po rejestracji zmian § 5 ust. 1 Statutu Spółki ma następujące brzmienie:

㤠5.

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 447.929,40 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 4.479.294 (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w tym:

a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

c) 153.020 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

d) 131.610 (sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

f) 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

g) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

h) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I;

i) 583.500 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J;

i) 920.034 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K.”


W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 oraz w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »