Reklama

BDF (BDF): Rejestracja zmiany firmy Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd BDF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawnej V GROUP S.A.)(zwana dalej „Spółką”), niniejszym informuje, o powziętej w dniu dzisiejszym informacji, że na mocy stosownego postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 24 października 2014 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000359102) dokonano:

Reklama

(1) rejestracji zmiany firmy Spółki z V GROUP Spółka Akcyjna na BDF Spółka Akcyjna;

(2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.240.000,00 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy złotych) zł, tj. do kwoty 1.374.100,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych), przeprowadzonego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii F (informacje podsumowujące subskrypcję Akcji serii F zostały przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI: Nr 20/2014 z dnia 14 października 2014 roku;

(3) rejestracji zmiany postanowień § 1 i § 8 ust. 1 Statutu Spółki, dokonanej mocą postanowień uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2014 roku (treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 27 sierpnia 2014 roku została opublikowana przez Spółkę w drodze raportu bieżącego EBI Nr 18/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku);


Dotychczasowe brzmienie zmienionego § 1 Statutu Spółki:

„Firma Spółki brzmi: V Group Spółka Akcyjna. Spółka może też używać firmy w formie skróconej w brzmieniu: V Group S.A.”


Aktualne brzmienie zmienionego § 1 Statutu Spółki:

„Firma Spółki brzmi: BDF Spółka Akcyjna. Spółka może też używać formy skróconej w brzmieniu: BDF S.A.”


Dotychczasowe brzmienie zmienionego § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 134.100,00 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sto złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.341.000 (jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,

b) 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych imiennych serii B,

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C,

d) 233.334 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 341.000 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”


Aktualne brzmienie zmienionego § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.374.100,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych) i dzieli się na 13.741.000 (trzynaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,

b) 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych imiennych serii B,

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C,

d) 233.334 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 341.000 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 12.400.000 (dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F.”


Podstawa prawna: § 3 ust.1 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Walicki - Prezes Zarządu
Tomasz Rulka - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »