Reklama

LIBERTY (LTG): Rejestracja zmiany nazwy spółki oraz zmian Statutu Emitenta - raport 3

Zarząd spółki Concept Liberty Group S.A. (dawniej Liberty Group S.A., dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy poprzedniej nazwy Liberty Group S.A. na Concept Liberty Group S.A.

Zmiana firmy i zmiany statutu zostały dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 grudnia 2013 roku.

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu:

Reklama

"Spółka działa pod firmą Liberty Group Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Liberty Group SA."

Aktualna treść § 1 Statutu po zmianach:

"Spółka działa pod firmą Concept Liberty Group Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Concept Liberty Group S.A."


Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 3 Statutu:

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Aktualna treść § 13 ust.3 Statutu po zmianach:

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.


Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu:

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

Aktualna treść § 17 Statutu po zmianach:

W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu a jeśli powołano Prokurenta (Prokurentów) Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie a jeśli powołano Prokurenta (Prokurentów) jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.


Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 2 Statutu:

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Aktualna treść § 21 ust. 2 Statutu po dodaniu zmian:

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jego powołania w sposób określony w zdaniu poprzednim, jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich powołania. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał udział.


Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 2 Statutu:

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Aktualna treść § 21 ust.3 Statutu po zmianach:

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.


Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Plewiński - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »