Reklama

JANTAR (JAN): Rejestracja zmiany Statutu Spółki - raport 70

Zarząd JANTAR DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent", "Spółka") informuje, iż powziął informacje o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany §1, §2, §6 ust. 1, §12 ust. 1 oraz §21 i dodanie §18 ust. 2 pkt. i, j Statutu Spółki. Rejestracja zmiany Statutu związana jest z podjętymi uprzednio uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 września 2012 roku. (Rep. A nr 15136/2012) - raport EBI 41/2012.
Treść §1 Statutu Emitenta przed zmianą:

Reklama


"1. Firma Spółki brzmi: "4Studio Spółka Akcyjna"


2. Spółka może używać nazwy skróconej: 4Studio S.A.


3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego."


Treść §1 Statutu Emitenta po zmianie otrzymała następujące brzmienie:


"1. Firma Spółki brzmi: Jantar Development Spółka Akcyjna


2. Spółka może używać nazwy skróconej Jantar Development S.A.


3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego."
Treść § 2 Statutu Emitenta przed zmianą:


"Siedzibą Spółki jest Olsztyn"


Treść § 2 Statutu Emitenta po zmianie otrzymała następujące brzmienie:


"Siedzibą Spółki jest Gdynia"
Treść §6 ust. 1 Statutu Emitenta po zmianie otrzymała następujące brzmienie:


"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.768.182 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złotych) i dzieli się na:


a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 5000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,


b) 681..820 (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela Serii B, oznaczonych numerami od 000001 do 681820 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,


c) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii C, oznaczonych numerami od 000001 do 12000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."
Treść §12 ust. 1 Statutu Emitenta przed zmianą:


" Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem"


Treść §12 ust. 1 Statutu Emitenta po zmianie otrzymała następujące brzmienie:


"Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch Członków Zarządu działających łącznie, Członek Zarządu wraz z Prokurentem działający łącznie."
Treść §21 Statutu Emitenta przed zmianą:


"Walne Zgromadzenia odbywają się w Olsztynie lub Warszawie."


Treść §21 Statutu Emitenta po zmianie otrzymała następujące brzmienie:


"Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdyni lub Warszawie."
Dodano treść §18 ust. 2 pkt i, j Statutu Emitenta o następującym brzmieniu"


"i) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

j) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki."W załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Michael Sadza - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »