FINTECH (FTH): Rejestracja zmiany Statutu Spółki – scalenie akcji - raport 17

Zarząd Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 17 sierpnia 2016 r., na podstawie którego Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany treści Statutu Spółki poprzez wpisanie nowej wartości nominalnej akcji oraz związane z tym zmniejszenie ogólnej liczby akcji oraz akcji w poszczególnych seriach (scalenie akcji).


Nie doszło do zmiany wysokości kapitału zakładowego.

Reklama


Zgodnie z dokonaną rejestracją zmianie uległ § 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, które otrzymały nowe następujące brzmienie:

było:

„§ 7 ust. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a. 10.000.000 (dziesięć milionów) uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,

b. 12.400.000 (dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.240.000,00 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych,

c. 10.918.000 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych,

d. 13.682.000 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych.

§ 7 ust. 3. Akcje serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów.”


jest:

„§ 7 ust. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,

b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.240.000,00 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych,

c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych,

d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych.

„§ 7 ust. 3. [uchylony].”


W załączeniu Zarząd przesyła aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Boszko - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW
Dowiedz się więcej na temat: postanowienie sądu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »