Reklama

MBFGROUP (MBF): Rekomendacja Zarządu w sprawie uchwał o pociągnięcie do odpowiedzialności poprzedniego Zarządu Spółki - raport 5

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w związku z żądaniem akcjonariusza - działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta - dotyczącym umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 stycznia 2014 r. następujących spraw:

Reklama


1) podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego z tytułu działania na szkodę Mobile Factory S.A. w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu;


2) podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Łukasza Kuny z tytułu działania na szkodę Mobile Factory S.A. w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu;


3) podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dochodzenia roszczeń od byłych członków Zarządu Spółki w osobach: Łukasz Kuna i Radosław Paklikowski.


- niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie ZA przyjęciem wprowadzonych pod obrady uchwał.


Uzasadnienie rekomendacji: 31 grudnia 2013 roku w Spółce zakończył się wewnętrzny audyt prowadzony przy wsparciu kancelarii prawnej oraz licencjonowanego doradcy podatkowego. Audyt wykazał szereg nieprawidłowości w prowadzeniu spraw przedsiębiorstwa przez jego były zarząd, w osobach p. Radosława Paklikowskiego i p. Łukasza Kuny.


Szczególne niedopełnienia stwierdzono w zakresie nierzetelnego prowadzenia dokumentacji Spółki oraz nierzetelnego rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Przeprowadzone badanie wykazało także brak rozliczenia się ze Spółką z przekazanego do używania mienia (m.in. telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, meble biurowe i in.), co przełożyło się na wystąpienie szkody w mieniu Spółki. Dodatkowo p. Radosław Paklikowski i p. Łukasz Kuna do dnia publikacji niniejszego raportu nie dokonali zwrotu środków pieniężnych, które to środki wypłacono kartą płatniczą należącą do Spółki.


Wobec wszystkich powyższych naruszeń przygotowane zostały pozwy i doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa. We wszystkich sprawach jako poszkodowana występuje spółka Mobile Factory S.A.


W dniu 1 stycznia 2014 rozpoczął się drugi etap audytu, który prowadzony jest wspólnie z kancelarią specjalizującą się w ochronie własności intelektualnej, prawach autorskich oraz nieuczciwej konkurencji. Już pierwsze wyniki wskazują na szereg nieprawidłowości w działaniach p. Radosława Paklikowskiego i p. Łukasza Kuny, co mogło być efektem celowego i zaplanowanego działania na szkodę Spółki. Obecnie zgromadzony i zabezpieczony materiał dowodowy wskazuje na wyprowadzenie majątku Spółki m.in. w postaci wyprodukowanych przez Emitenta aplikacji mobilnych.


Na dzień publikacji niniejszego raportu stwierdzono, że dokonano przywłaszczenia - będących jedyną własnością Emitenta - następujących aplikacji:


- infoSHARE,

- Internet Beta,

- StartUp Week,

- Woodstok,

- ConferenceApp.


Wszystkie ww. aplikacje będące autorstwem Mobile Factory S.A. obecnie bezprawnie oferowane są przez angielską spółkę AppsWith.us Ltd z siedzibą w Londynie (1st Floor 2 Woodberry Grove, London N12 0DR), w której partnerami zarządzającymi od momentu jej założenia są panowie: Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna.


Wobec działań wymierzonych w dobre imię Spółki, nieuczciwych praktyk rynkowych, wykorzystywania cudzej renomy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, niedozwolonego naśladownictwa produktów i wielu innych naruszeń, Zarząd Spółki powziął decyzję o skierowaniu pozwu wobec spółki prawa angielskiego AppsWith.us Ltd oraz pozwów cywilnych wobec p. Radosława Paklikowskiego i p. Łukasza Kuny. Z uwagi na siedzibę firmy AppsWith.us Ltd spór prowadzony będzie przed sądem angielskim.


Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że nie można wykluczyć, iż w efekcie dalszej analizy i po zbadaniu decyzji podejmowanych przez p. Radosława Paklikowskiego i p. Łukasza Kunę, wyjdą na jaw dalsze okoliczności pociągające za sobą odpowiedzialność karną.


Wobec całości zebranych i opisanych powyżej faktów Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnego Walnemu Zgromadzeniu Spółki pociągnięcie do odpowiedzialności p. Radosława Paklikowskiego i p. Łukasza Kunę z tytułu działania przez nich na szkodę Mobile Factory S.A.


Bez względu na powyższe, nie czekając na końcowy wynik drugiego etapu audytu, Zarząd Emitenta informuje, że powziął niezbędne kroki w celu zabezpieczenia interesów Spółki, włącznie z wniesieniem o zakaz działalności pozwanych podmiotów do czasu wyjaśnienia sporu i naprawienia wszystkich poniesionych szkód.


Ponadto Zarząd Mobile Factory S.A. informuje, że wskazane powyżej okoliczności nie były wcześniej znane, wobec czego nie były one także poddane badaniom ani wciągnięte do sprawozdań. Wszelkie istotne fakty w sporze z byłym Zarządem Spółki oraz firmą AppsWith.us Ltd. komunikowane będą w formie raportów bieżących.


Zarząd Mobile Factory S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju spółki i będą miały wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Katarzyna Czub - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: zarządy | zarzad | factory

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »