Reklama

BRAND24 (B24): Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Brand 24 S.A.

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje o wpłynięciu datowanej na dzień 22 maja 2020 roku rezygnacji Pana Macieja Małysza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Reklama


Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Sadowski - Prezes Zarządu
Piotr Wierzejewski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama