Reklama

ROBYG (ROB): ROBYG S.A. – Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii PC - raport 5

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 18 listopada 2019 r., w którym Spółka informowała o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji na okaziciela serii PC przez Spółkę do łącznej maksymalnej kwoty 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych) („Obligacje Serii PC”) oraz do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r., w którym Spółka informowała, że doszło do wyemitowania 1.000 sztuk Obligacji Serii PC o łącznej wartości 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych), o wartości nominalnej 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) każda, niniejszym informuje, że zakończono subskrypcję Obligacji Serii PC oraz że w dniu 4 grudnia 2019 r. dokonano ich definitywnego przydziału. Jednocześnie Spółka oświadcza, że planuje wprowadzenie Obligacji Serii PC do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW w terminie 120 dni od dnia emisji Obligacji Serii PC. Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji Serii PC:

Reklama


1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:


Obligacje Serii PC zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu odpowiednio Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 listopada 2019 r., a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 2 grudnia 2019 r.


2) daty przydziału instrumentów finansowych;


Obligacje Serii PC zostały przydzielone inwestorom w dniu 28 listopada 2019 r. – warunkowo, a ostatecznie w dniu 4 grudnia 2019 r. (tj. w Dacie Emisji).


3) liczbę instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;


Subskrypcją objętych było do 1.000 (słownie: tysiąc) sztuk Obligacji Serii PC o wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda.


4) stopę redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;


Średnia stopa redukcji wyniosła 18,2%.


5) liczbę instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;


Przydzielono 1.000 (słownie: tysiąc) Obligacji Serii PC


6) cenę, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);


Obligacje Serii PC były obejmowane po cenie emisyjnej równej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za jedną Obligację Serii PC. Cena emisyjna była równa wartości nominalnej jednej Obligacji Serii PC.


7) liczbę osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;


W ramach subskrypcji Obligacji Serii PC oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia złożyło osiemnaście podmiotów (w tym subfundusze)


8) liczbę osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;


W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono Obligacje Serii PC osiemnastu inwestorom (w tym subfunduszom).


9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);


Emitent nie zawarł umów o subemisję.


10) Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji Serii PC wynosi 840 707 zł, w tym:


a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 827 707 zł;

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł;

c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 13 000 zł

d) koszty promocji oferty: 0 zł;

wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.


W momencie początkowego ujęcia Obligacje Serii PC w sprawozdaniu finansowym Emitenta ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji.

Po początkowym ujęciu Obligacje Serii PC wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji Serii PC.


Podstawa prawna:


§ 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.(„GPW”) - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

§ 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.(„BondSpot”) – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”Osoby reprezentujące spółkę:
Eyal Keltsh - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Artur Ceglarz - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »