RUNICOM (RUN): Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2012 roku - raport 38

Zarząd RUNICOM S.A. informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2012 roku do Spółki wpłynął wniosek od PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PCH CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUNICOM S.A., które zostało zwołane na dzień 30 kwietnia 2012 roku następujących punktów porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na skup akcji własnych Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

Reklama


Ww. wniosek zawierał również projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd RUNICOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. K. K. Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego w Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000348017 ("Spółka"), na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2012 roku na godzinę 11.00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12 (VII piętro) o punkty przewidujące:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na skup akcji własnych Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.


Poniżej rozszerzony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych RUNICOM S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności RUNICOM S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RUNICOM S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej RUNICOM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RUNICOM S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności RUNICOM S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów RUNICOM S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez RUNICOM S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na skup akcji własnych Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu zostały opublikowane w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 33/2012 z dnia 2 kwietnia 2011 roku, skorygowanym raportem bieżącym nr 34/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 roku.


Załączniki:

1) informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ RUNICOM S.A.

2) pełnomocnictwo na ZWZ RUNICOM S.A. uwzględniające zmiany wynikające z rozszerzenia porządku obrad

3) projekty uchwał na ZWZ RUNICOM S.A. uwzględniające zmiany wynikające z rozszerzenia porządku obrad.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:
RUNICOM - pełnomocnictwo na ZWZ - 10.04.2012.pdf rozmiar: rozmiar: 233.8 kB
RUNICOM - projekty uchwał ZWZ - 10.04.2012.pdf rozmiar: rozmiar: 90.2 kB
RUNICOM - informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia ZWZ - 10.04.2012.pdf rozmiar: rozmiar: 36.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Małgorzata Usakowska-Bilska - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: RUNICOM | ZGROMADZENIA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »