Reklama

APOLLO (APC): Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku

Zarząd ASTORIA Capital S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała wniosek od akcjonariusza WDM Capital S.A. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTORIA Capital S.A., które zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2013 roku podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki.

Reklama

Złożony przez akcjonariusza WDM Capital S.A. wniosek zawierał również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiotowym zakresie, której treść została zamieszczona z załączniku do niniejszego raportu.

W związku z powyższym Zarząd ASTORIA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351150, na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku na godzinę 9:00 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c., Rynek 7, 50-106 Wrocław o punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki.

Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.

d) sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 r.

e) udzielenia lub odmowa udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, a także członkom organów spółek przejętych przez Spółkę z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.

f) zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2), 3) i 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Mikołajuk - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »