Reklama

AFHOL (AFH): Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych / Termination of the contract with an entity authorized to audit financial statement

Zarząd Aforti Holding S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 88/2017 oraz 89/2017 z dn. 01 grudnia 2017 r. ws. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2018 i 4/2018 z dn. 10 stycznia 2018 r. ws. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018 r., za porozumieniem stron nastąpiło rozwiązanie umowy z dnia 15 stycznia 2018 roku (dalej: „Umowa”) zawartej w związku z wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, pomiędzy Emitentem a Kancelarią Biegłego Rewidenta Małgorzata Kryszkiewicz, ul. Warszawska 288, 05-092 Łomianki, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KIBR pod numerem 3986, nr w rejestrze biegłych rewidentów 11554.

Reklama


Przyczyną rozwiązania Umowy był brak wyrażenia zgody przez Zarząd Spółki na zaproponowane przez biegłego rewidenta zawarcie aneksu w celu wydłużenia terminu realizacji badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.


W okresie obowiązywania Umowy nie wystąpiły przypadki w zakresie różnic poglądów pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.


W najbliższych dniach Rada Nadzorcza Spółki dokona wyboru nowego podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych. Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że wskazana data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2017 r. ustalona na dzień 30 maja 2018 r. pozostaje niezagrożona.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termination of the contract with an entity authorized to audit financial statements


The Management Board of Aforti Holding S.A. (hereinafter: „Company", „Issuer"), in reference to current reports no. 88/2017 and 89/2017 dated on 1st December 2017 on the selection of statutory auditor for examination the separate and consolidated financial statements of Company for 2017 and in reference to current reports no. 3/2018 and 4/2018 dated on 10th January 2018 on the selection of statutory auditor for examination the separate and consolidated financial statements of Company for 2018, informs that the agreement concluded on 15th January 2018 („Agreement") between the Issuer and the Kancelaria Biegłego Rewidenta Małgorzata Kryszkiewicz, ul. Warszawska 288, 05-092 Łomianki, KIBR no. 3986, the register of statuatory auditors no. 11554, was terminated on 18th April 2018 by mutual agreement


The reason for terminating the Agreement was the lack of consent of the Company's Management Board to the proposed amendment by the statutory auditor in order to extend the date of the audit of the Company's financial statements for 2017.


During the term of the Agreement, there were no cases of differences of opinion between the managing persons and the auditor regarding the application of accounting principles or audit standards.


In the coming days, the Supervisory Board of the Company will select a new entity authorized to audit financial statements. At the same time, the Issuer's Management Board informs that the indicated date of publication of the Issuer's annual report for 2017 determined on 30 May 2018 remains unthreatened.


Legal basis: Article 3, Paragraph 1, Point 12) of the Exhibit 3 „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market” to the Alternative Trading System Rules

Osoby reprezentujące spółkę:
Klaudiusz Sytek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »