SECOGROUP (SWG): Seco/Warwick Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1/2021

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Seco/Warwick Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stosuje powyższą zasadę, w zakresie, w którym zobowiązuje ona Spółkę do publikacji pytań skierowanych przez akcjonariusza do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, wypełniając obowiązek wynikający z § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Reklama

Niemniej jednak, w ocenie Spółki, publikowanie przez Spółkę pytań akcjonariuszy, w przypadku, gdy Spółka podjęła decyzję o odmowie udzielenia odpowiedzi na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych, czyli stosowanie powyższej zasady w całości, mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Spółka, nie posiadając wpływu na treść, zakres oraz sposób formułowania pytań przez akcjonariuszy, zobowiązana byłaby do ich publikacji, nawet w przypadku, gdyby publikacja taka mogła naruszać interes Spółki lub narażać Spółkę na odpowiedzialność wobec osób trzecich.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na skupioną strukturę akcjonariatu Spółka nie praktykuje zapisywania przebiegu WZ w formie elektronicznej. W obradach WZ uczestniczą akcjonariusze reprezentujący ponad 50% w kapitale zakładowym. Przebieg każdego WZ jest transmitowany na żywo na stronie www Spółki.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Kierujący funkcją audytu wewnętrznego nie spełnia jeszcze wszystkich wymogów niezależności, natomiast realizacja zadań powierzona jest niezależnej firmie zewnętrznej.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.13. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat spółki, nie później niż w terminie 30 dni zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka dąży do stosowania powyższej zasady w całości, przy czym zastosowanie powyższej zasady w praktyce może okazać się utrudnione lub niemożliwe. Przygotowanie wyczerpujących odpowiedzi na pytania kierowane do Spółki przez akcjonariuszy może w wybranych przypadkach wymagać czasu dłuższego niż wskazany w zasadzie okres 30 dni, w szczególności, gdy dla udzielenia odpowiedzi niezbędne jest przeprowadzenie przez Spółkę dodatkowych analiz lub uzyskanie wyjaśnień od pracowników lub członków organów Spółki.


Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wszelkie informacje na temat polityki wynagrodzeń znajdą się w Sprawozdaniu jakie na podstawie Art. 90g. ust 1. Ustawy o ofercie sporządzi Rada Nadzorcza Spółki i przedstawi Walnemu Zgromadzeniu.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Walasek - CFO/Członek Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »