OXYGEN (OXY): Sprostowanie i uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2018. - raport 16

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 opublikowanego w dniu 13 listopada 2018 r. („Raport”) Emitent uzupełnia Raport w ten sposób, że po punkcie 13 dodaje się:

a) punkt 5 w następującym brzmieniu: „Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.”

b) punkt 11 w następującym brzmieniu: „Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 5.929.500 zł.”

Reklama

c) punkt 13 w następującym brzmieniu: „Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii D poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wyniósł 0,01 zł.

d) punkt 14 w następującym brzmieniu: „Sposób opłacenia objętych akcji: wkłady pieniężne w postaci wpłat gotówkowych.”


W odniesieniu do powyższego Emitent podaje raz jeszcze tekst jednolity komunikatu:


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło odpowiednio w dniu 6 i 9 listopada 2018 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem przez Emitenta i przyjęciem oferty nabycia Akcji ("Umowa Objęcia"). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia. Umowa objęcia została podpisana 12 listopada 2018 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów ) Akcji serii D.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji akcji serii D nie doszło do redukcji zapisów.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

6. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały objęte 5.929.500 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

7. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Cena emisyjna: 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji zapisy na akcji serii D złożyła jedna osoba prawna.

9. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty:

W ramach subskrypcji prywatnej akcje zostały objęte przez jedną osobę prawną.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W ramach emisji akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 5.929.500 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

łączna suma kosztów emisji wyniosła: 8.672,00 zł

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz PCC: 8.672,00 zł;

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00.zł;

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;

d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii D poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wyniósł 0,01 zł.

14. Sposób opłacenia objętych akcji - wkłady pieniężne w postaci wpłat gotówkowych.


Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Izabela Gałązka - Prezes Zarzadu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »