Reklama

ORPHEE (ORP): Sprostowanie raportu 17/2013 - raport 29

Rada Dyrektorów (Zarząd) Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), podaje do publicznej wiadomości sprostowanie do raportu bieżącego nr 17/2013:


Przed sprostowaniem było:

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 czerwca 2013 r. powzięła informację, że w dniu 25 czerwca 2013 r. Rejestr Handlowy w Genewie dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, zgodnie z uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2013 r. O treści podjętej uchwały Spółka informowała raportem nr 16/2013 z dnia 22 czerwca 2013 r.

Reklama


Dotychczasowe brzmienie Art. 3bis Statutu:

"Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions, au cours d'une période n'excédant pas deux ans à compter du 24 août 2012 au plus tard, d'une somme de DEUX CENT TRENTE-HUIT MILLE SIX CENT NONANTE FRANCS SUISSES et DIX CENTIMES (CHF 238'690.10) au maximum, par l'émission de deux millions trois cent quatre-vingt-six mille neuf cent une (2'386'901) actions au porteur, d'une valeur nominale de DIX CENTIMES (CHF 0,10) chacune. Les nouvelles actions doivent être entièrement libérées.

Cette augmentation pourra se faire en une seule fois ou par tranches successives.

Le conseil d'administration pourra également supprimer le droit préférentiel de souscription pour de justes motifs, si les actions sont émises en relation avec l'acquisition d'entreprises, de parties d'entreprises, de prises de participations ou de la participation des travailleurs. Les droits de souscription préférentiels non exercés doivent être répartis proportionnellement parmi les actionnaires exerçant leur droit.

Le conseil d'administration fixera le prix d'émission des actions, la manière de les libérer ainsi que les conditions de l'exercice du droit de souscription préférentiel."


Nowe brzmienie Art. 3Bis Statutu:

"Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions, au cours d'une période n'excédant pas deux ans à compter du 21 juin deux mille treize (21/06/2013) au plus tard, d'une somme de HUIT CENT QUATRE-VINGT MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ FRANCS SUISSES et NONANTE CENTIMES (CHF 880'645.90) au maximum, par l'émission de huit millions huit cent six mille quatre cent cinquante-neuf (8'806'459) actions au porteur, d'une valeur nominale de DIX CENTIMES (CHF 0,10) chacune. Les nouvelles actions doivent être entièrement libérées.

Cette augmentation pourra se faire en une seule fois ou par tranches successives.

Le conseil d'administration pourra également supprimer le droit préférentiel de souscription pour de justes motifs, si les actions sont émises en relation avec l'acquisition d'entreprises, de parties d'entreprises, de prises de participations, la conversion de dette en fonds propre, la participation des travailleurs ou si les actions peuvent être émises à un prix supérieur à la valeur boursière. Les droits de souscription préférentiels non exercés sont à la disposition du conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixera le prix d'émission des actions, la manière de les libérer ainsi que les conditions de l'exercice du droit de souscription préférentiel."


Spółka przekazuje ponadto tekst jednolity Statutu, uwzględniający powyższe zmiany.


Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Poprawna treść komunikatu:

Rada Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27 czerwca 2013 r. powzięła informację, że w dniu 25 czerwca 2013 r. Rejestr Handlowy w Genewie dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, zgodnie z uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2013 r. O treści podjętej uchwały Spółka informowała raportem nr 16/2013 z dnia 22 czerwca 2013 r.


Dotychczasowe brzmienie Art. 3bis Statutu:

"Rada Dyrektorów upoważniona jest do podwyższenia kapitału akcyjnego, podczas okresu nieprzekraczającego dwóch lat począwszy najpóźniej od 24 sierpnia 2012, maksymalnie o kwotę dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt franków i dziesięciu centymów (238 690,10), poprzez emisję dwóch milionów trzystu osiemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset jeden (2 386 901) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej dziesięciu centymów (0,10 CHF) każda. Nowe akcje muszą być całkowicie spłacone.

To podwyższenie kapitału może nastąpić jednorazowo lub w kolejnych transzach.

Rada Dyrektorów będzie mogła również znieść preferencyjne prawo poboru z uzasadnionych przyczyn, jeżeli akcje będą emitowane w powiązaniu z nabywaniem przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw, z obejmowaniem udziałów lub udziałami pracowniczymi. Niezrealizowane preferencyjne prawa poboru powinny zostać rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy akcjonariuszy korzystających ze swoich praw.

Rada Dyrektorów ustali cenę emisyjną akcji, sposób ich spłaty, a także warunki wykonania preferencyjnego prawa poboru."


Nowe brzmienie Art. 3Bis Statutu:

"Rada Dyrektorów upoważniona jest do podwyższenia kapitału akcyjnego, podczas okresu nieprzekraczającego dwóch lat począwszy najpóźniej od dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (21.06.2013 r.), maksymalnie o kwotę ośmiuset osiemdziesięciu tysięcy sześciuset czterdziestu pięciu franków szwajcarskich i dziewięćdziesięciu centymów (880 645,90 CHF), poprzez emisję ośmiu milionów ośmiuset sześciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu (8 806 459) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej dziesięciu centymów (0,10 CHF) każda. Nowe akcje muszą być całkowicie spłacone.

To podwyższenie kapitału może nastąpić jednorazowo lub w kolejnych transzach.

Rada Dyrektorów będzie mogła również znieść preferencyjne prawo poboru z uzasadnionych przyczyn, jeżeli akcje będą emitowane w powiązaniu z nabywaniem przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw, z obejmowaniem udziałów, konwersją zadłużenia na środki własne, z udziałami pracowniczymi lub jeżeli akcje będą mogły być emitowane po cenie wyższej od wartości giełdowej. Niezrealizowane preferencyjne prawa poboru pozostaną do dyspozycji Rady Dyrektorów.

Rada Dyrektorów ustali cenę emisyjną akcji, sposób ich spłaty, a także warunki wykonania preferencyjnego prawa poboru."


Spółka przekazuje ponadto aktualne tłumaczenie tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego powyższe zmiany oraz podwyższenie kapitału, o którym spółka informowała w komunikatach 19/2013 oraz 25/2013.


Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Tuora - Przewodniczący Rady Dyrektorów

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »