Reklama

PLANETINN (PIG): Sprzedaż udziałów Spółki zależnej // The sale of shares of a Subsidiary - raport 32

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 lipca 2015 roku Emitent podpisał umowę sprzedaży udziałów w spółce PAYOWA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z treścią zawartej umowy sprzedanych zostaje 100,00% udziałów w kapitale zakładowym spółki za łączną cenę 100.000,00 zł (24.287,17 EUR).


Spółka PAYOWA sp. z o.o. została zawiązana w sierpniu 2013 roku w celu wdrożenia na rynek innowacyjnego systemu płatności odroczonych. Emitent zdecydował się na sprzedaż spółki ze względu na nieudane poszukiwania współinwestora, wraz z którym Emitent planował wdrożyć usługę PAYOWA na rynek. W obliczu przedłużających się poszukiwań Emitent zdecydował o wycofaniu się z projektu, a sprzedaż udziałów w PAYOWA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest konsekwencją tej decyzji. Emitent był uprawniony do zbycia udziałów na podstawie Uchwały numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2014 roku.

ReklamaZarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany istotny pozytywny wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Pomimo faktu, iż określona wartość zawartej umowy wynosi mniej niż 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym oraz mniej niż 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, umowa ta została uznana za istotną z uwagi na jej spodziewany wpływ na fakt realizacji celu strategicznego, tj. budowa i rozwój Grupy Kapitałowej Planet Soft S.A.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.//


The Management Board Planet Soft PLC of Wrocław ("the Issuer" or "the Company") announces that on the 23rd July 2015, the Issuer signed an agreement to sell shares in PAYOWA limited based in Wroclaw. According to the agreement concluded sold is 100.00% of the share capital of the company for a total price of 100,000.00 zł (EUR 24,287.17).


The company PAYOWA Limited was established in August 2013 to implement the market an innovative system of deferred payment. The issuer decided to sell the company because of the unsuccessful search for a co-investor, with which the Issuer planned to deploy PAYOWA on the market. In the face of protracted search, the Issuer has decided to withdraw from the project, and the sale of shares in PAYOWA Limited based in Wroclaw is a consequence of that decision. The Issuer is entitled to the purchase of shares pursuant to Resolution No. 8 of the Extraordinary General Meeting of Planet Soft SA convened for the 15th of April 2014.Issuer's Management Board has decided to publish information about the conclusion of this agreement due to the expected significant positive impact of the agreement on the economic, asset and financial position of the Company and the Group. Despite the fact that the determined value of the contract amounts to less than 20% of the Issuer's equity reported in the last published financial statements and less than 20% of the net revenues from sales of the Company for the last four quarters, this agreement was considered significant because of the its expected impact on that strategic goal, ie. the construction and development of the Group Planet Soft PLC.


Legal basis: § 3. 2 point 2 in connection with § 2 paragraph. 1 point 2b), point c) of Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodical Information in the alternative trading system on the NewConnect market".

Osoby reprezentujące spółkę:
Hubert Wochyński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »