Reklama

IDEABANK (IDA): STANOWISKO W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO - raport 1

Zarząd Idea Bank S.A. („Bank”) podaje do publicznej wiadomości, że Bank ma zamiar przestrzegać zbioru zasad ładu korporacyjnego, zawartego w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. , za wyjątkiem następujących zasad, od stosowania których odstąpił:


1) Zasada nr 5 Rozdział I – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych


„5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE).”

Reklama


Bank ma zamiar stosować się do tej zasady, w takim zakresie, jaki wynika z treści uchwał KNF z dnia 4 października 2011 roku nr 258/2011 oraz 259/2011. W zakresie wykraczającym poza treść powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów Bank nie stosuje powyższej zasady, w szczególności Bank: (i) nie ujawnia deklaracji dotyczącej wynagrodzeń, (ii) nie poddaje polityki wynagrodzeń, ani wprowadzanych do niej zmian pod coroczne głosowanie walnego zgromadzenia, (iii) nie ujawnia wynagrodzenia poszczególnych dyrektorów, (iv) nie zatwierdza na corocznym walnym zgromadzeniu systemów wynagrodzeń opartych na akcjach, opcjach na akcje lub innych prawach nabycia akcji, jak również nie stosuje się do szczegółowych zasad przyznawania wynagrodzeń opartych na akcjach określonych w zaleceniu, (v) nie przekazuje akcjonariuszom przed corocznym walnym zgromadzeniem informacji dot. systemu wynagrodzeń opartego na akcjach. Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z treścią zaleceń Komisji Europejskiej, Polska zobowiązana jest do podjęcia koniecznych środków dla wsparcia stosowania zasad określonych we wspomnianych zaleceniach, dla pełnego wdrożenia w/w zasady niezbędne jest, zdaniem Banku, uregulowanie sposobu implementacji zapisów zaleceń w sposób jednolity dla wszystkich spółek giełdowych i zgodny z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. W takim zakresie, w jakim stosowne regulacje są przyjmowane Bank niezwłocznie podejmuje działania dostosowawcze. W zakresie objętym postanowieniami uchwał 258/2011 i 259/2011 Bank dostosował swoje wewnętrzne regulacje ze skutkiem na dzień wejścia w życie uchwał Komisji, tj. na dzień 31 grudnia 2011 roku, w szczególności przyjmując politykę zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz powołując działający w ramach Rady Nadzorczej Banku komitet ds. wynagrodzeń.


2) Zasada nr 9 Rozdział I – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych


„9. GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”


W ocenie Zarządu podstawowym kryterium wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub w Radzie Nadzorczej powinien być profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby, nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie. Z tego względu Bank nie uważa za zasadne wprowadzanie regulacji opartych na z góry ustalonych parytetach, a decyzję co do wyboru osób zarządzających oraz członków Rady Nadzorczej pozostawia w rękach uprawnionych organów spółki.


3) Zasada nr 12 Rozdział I – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych


„12. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”


Zarząd postanowił nie realizować powyższej zasady w zakresie wykonywania prawa głosu poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej ze względów ekonomicznych oraz z uwagi na zwiększone ryzyko prawne. Koszty związane z techniczną obsługą komunikacji z akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami w czasie rzeczywistym w ocenie Banku są niewspółmierne do ewentualnych korzyści. Dodatkowo trudności w m.in. poprawnej identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika zwiększaj ryzyko powstania nieprawidłowości.


4) Zasada nr 10 Rozdział IV – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy


„10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”


Zarząd Banku postanowił nie realizować powyższej zasady ze względów ekonomicznych oraz z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu walnego zgromadzenia (m.in. związane z identyfikacją akcjonariuszy, czy doborem najwłaściwszego medium dwustronnej komunikacji zdalnej). Koszty związane z techniczną obsługą transmisji i komunikacji z akcjonariuszami w czasie rzeczywistym w ocenie Banku są niewspółmierne do ewentualnych korzyści. Ponadto według Zarządu nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania wskazanego zakresu powyższej rekomendacji z uwagi na fakt, że Bank będzie przekazywał do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz zamieszczał na swojej stronie internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje i dokumenty będące przedmiotem walnego zgromadzenia.


Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoby reprezentujące spółkę:
Małgorzata Szturmowicz - Członek Zarządu
Piotr Lewczuk - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »