Reklama

TLTENNIS (TLT): Stanowisko zarządu emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem - raport 6

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta Pani Ewy Szczepańskiej wpisanej do rejestru biegłych rewidentów pod nr 9299, działającej w imieniu Kancelarii Porad Finansowo-Ksiegowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Katowicach wpisanej na listę firm audytorskich pod nr 1695 rocznego sprawozdania finansowego Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („jednostka”), które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku zawiera zastrzeżenie o treści jak poniżej.

Reklama


Treść zastrzeżenia:

„Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Naszym zdaniem na dzień bilansowy występują przesłanki wskazujące na zagrożenie kontynuacji działania przez Spółkę w najbliższej przyszłości. Ujemna wartość kapitału własnego oraz kapitału obrotowego netto, niski poziom przychodów ze sprzedaży oraz brak płynności finansowej wskazują na trudna sytuacje finansowa Spółki. Suma poniesionych w latach poprzednich i w roku bieżącym strat wynosi 1.935 tys. złotych i przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedna trzecia kapitału zakładowego, w związku z czym stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest zobowiązany zwołać niezwłocznie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu powzięcia kolejnej uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Zarząd Spółki poinformował, że Spółka zwołała na dzień 27 marca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały o podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 900 tys. złotych, tj. z kwoty 500 tys. złotych do kwoty 1.400 tys. złotych. Jednocześnie Zarząd poinformował w tym wprowadzeniu do sprawozdania o dalszych planach prowadzenia działalności w najbliższej przyszłości. Zwracamy uwagę, że kontynuacja działalności Spółki jest uzależniona od powodzenia w realizacji przyjętej przez Zarząd strategii. Ponadto przedstawione przez Zarząd założenia mogą nie być wystarczające do oceny skutków planowanych działań.”

Komentarz Zarządu

Zdaniem Zarządu jednostki podlegającej badaniu na dzień publikacji rocznego sprawozdania finansowego, które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku, nie występuje ryzyko braku realizacji przyjętej przez Zarząd strategii.

Zgodnie z projektem uchwały nr 3 przedstawionym pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 27.03.2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma podjąć decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 900.000,00 zł, poprzez emisję 9.000.000 akcji serii H o wartości nominalnej i po cenie emisyjnej równej 0,10 zł każda akcja. W zakresie wskazanym powyżej Zarząd Spółki uzyskał wiążące oświadczenia podmiotów zainteresowanych objęciem akcji w ramach podniesienia kapitału zakładowego spółki. Umożliwi to Spółce pozyskanie środków finansowych w wysokości 900.000,00 zł. Środki z emisji akcji serii H posłużą Spółce do zmniejszenia zadłużenia i poprawy struktury kapitałów własnych, co pozwoli zmniejszyć ewentualny negatywny wpływ aktualnego otoczenia gospodarczego Spółki na jej bieżącą działalność. W dalszej kolejności Zarząd Spółki zwoła stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu powzięcia kolejnej uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że o treści niniejszego komentarza został poinformowany Przewodniczący Rady Nadzorczej, w celu umożliwienia zajęcia stanowiska przez ten organ spółki.Podstawa prawna:

par. 5 ust. 6.1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
MAGDALENA DULIŃSKA - PREZES ZARZĄDU

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »