ENTER (ENT): Stosowanie zasad ładu korporacyjnego - raport 1

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż stosuje wszystkie zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” zasady ładu korporacyjnego za wyjątkiem następujących zasad:


• Rekomendacja I.9 – Zapewnienie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru.

Obecnie przedmiotową rekomendacje Spółka stosuje częściowo, jedynie w odniesieniu do organu nadzoru Spółki. W skład sześcioosobowej Rady Nadzorczej wchodzi taka sama liczba kobiet i mężczyzn, a zatem Spółka zapewniła zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji nadzoru. W odniesieniu do Zarządu rekomendacja nie jest na obecną chwilę stosowana, gdyż w skład aktualnego Zarządu nie wchodzi żadna kobieta. Spółka wyraża poparcie dla wskazanej powyżej rekomendacji jednoczenie podkreśla jednak, że zgodnie z przyjętymi w grupie kapitałowej Spółki zasadami, funkcje członków Zarządu powierzone są akcjonariuszom - założycielom Enter Air sp. z o.o., będącymi jednoczenie twórcami modelu biznesowego, pozycji i wartości grupy kapitałowej Spółki. Jednocześnie Spółka pragnie podkreślić, iż funkcję prezesa zarządu spółki Enter Air Services sp. z o.o., będącej spółką zależną Spółki, pełni kobieta.

Reklama


• Rekomendacja I.12 oraz IV.10 – Zapewnienie akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu ośrodków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności transmisji obrad Walnego Zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki powyższe wiąże się z zagrożeniami prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia zarówno o naturze technicznej, jak i prawnej. Zdaniem Spółki istnieje realne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa tego rodzaju komunikacji, a także wystąpienia zakłóceń technicznych. Jednocześnie Spółka nie dysponuje stosownym zapleczem technicznym ani organizacyjnym pozwalającym na wdrożenie powyższej zasady. Co więcej, wdrożenie tej zasady obciążyłoby Spółkę dodatkowymi kosztami.


• Zasada II.1.9a – Zamieszczanie na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Spółka nie przewiduje możliwości rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu wideo, ani zamieszczania takiego zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej. Spółka zamierza jednak rejestrować przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu audio oraz udostępniać, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na swojej stronie internetowej taki zapis audio przebiegu obrad walnego Zgromadzenia. Niezależnie od udostępnienia na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, treść podejmowanych przez Walne Zgromadzenie uchwał będzie przekazywana do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki. Spółka pragnie również podkreślić, iż w jej ocenie dotychczasowy sposób, jak również forma dokumentowania obrad Walnych Zgromadzeń zapewnia wysoki stopień transparentności oraz ochrony praw wszystkich akcjonariuszy Spółki.


• Zasada II.2 – Zapewnienie funkcjonowania strony internetowej Spółki również w języku angielskim.

Spółka nie zamierza wdrażać tej zasady z uwagi na to, że w ocenie Spółki jej stosowanie nie wpłynie na poprawę komunikacji z inwestorami ani na realne wzmocnienie praw akcjonariuszy. Jednoczenie wprowadzenie powyższej zasady spowoduje dla Spółki znaczące obciążenie organizacyjne i finansowe.


• Zasada IV.1 – Umożliwienie obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicielom mediów.

Spółka zamierza stosować powyższą zasadę IV.1 jedynie częściowo. Z wyjątkiem udziału przedstawicieli telewizji, co może naruszać prawo do wizerunku poszczególnych akcjonariuszy, Spółka nie wyklucza udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przedstawicieli innych mediów. W ocenie Spółki, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim, w sposób wystarczający regulują realizowanie przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych dotyczących jawności i transparentności obrad Walnego Zgromadzenia, jak również spraw stanowiących jego przedmiot.

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Polaniecki - Członek Zarządu
Andrzej Kobielski - Członek Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »