Reklama

ANALIZY (AOL): Szacunkowe wyniki finansowe za 2010 rok i korekta prognoz - raport 3

Zarząd Analizy Online S.A. informuje, że po wstępnym podsumowaniu wyników 2010 roku dokonał korekty prognoz przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym. W przypadku zysku netto różnica pomiędzy szacunkową realizacją a prognozami wyniosła więcej niż 20%.

Reklama


Szacunkowe wykonanie prognoz finansowych na 2010 rok w tys. PLN


Analizy Online S.A.

Przychody: prognoza 3 473,0 ; realizacaja 3 577,2

Zyski: prognoza 443,8; realizacja 82,9


Analizy Online AM S.A.

Przychody: prognoza 100,0; realizacja 0,0

Zyski : prognoza -251,3; realizacja -163,8


Grupa Analizy Online

Przychody: prognoza 3 578,0; realizacja 3 577,2

Zyski : prognoza 192,5; realizacja -80,9


Ponadto Zarząd Analizy Online S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości, z których wynika że spółka nie podlega obowiązkowi sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, podjął decyzję o publikowaniu prognoz i wyników jednostkowych spółek oraz nie sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy.


Główne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Grupy osiągnięte w analizowanym okresie


Przychody zgodnie z oczekiwaniami

Według wstępnych szacunków w 2010 roku Grupa osiągnęła 3,577 mln zł skonsolidowanych przychodów, co stanowi 100% realizacji prognozy. Przychody Grupy zostały zrealizowane w ramach głównego obszaru działalności w spółce Analizy Online S.A., która zakończyła ubiegły rok sprzedażą nieznacznie powyżej prognozy (+3%). W omawianym okresie Grupa nie uzyskała prognozowanych przychodów z działalności asset management w związku z dłuższym od zakładanego oczekiwaniem na wydanie licencji dla spółki Analizy Online Asset Management S.A. Ostatecznie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na działalność asset management 12 października 2010 roku, a spółka rozpoczęła działalność maklerską z dniem 12 stycznia 2011 roku.


Zyski poniżej prognozy

Według wstępnych szacunków Grupa osiągnęła na koniec grudnia 2010 roku stratę netto wysokości 81 tys. zł, wobec prognozy skonsolidowanego zysku wysokości 192,5 tys. zł. Spółka Analizy Online S.A. zamknęła 2010 rok zyskiem na poziomie 82,9 tys. zł, tj. 19% realizacji prognozy jednostkowej. Różnica pomiędzy prognozowanym a zrealizowanym zyskiem skonsolidowanym jest pochodną wzrostu kosztów, między innymi w związku z rozbudową Grupy i realizacją strategii rozwoju.

Ponad 40% dodatkowych kosztów poniesionych przez Grupę, tj. 120 tys. zł nieuwzględnionych

w prognozie wyników finansowych na 2010 rok, stanowiły koszty związane z wypłatą premii dla pracowników, z pozyskaniem nowych kluczowych pracowników do firmy Analizy Online, a także koszty związane z przeprowadzeniem badania due diligence na potrzeby przejęcia 50,5% udziałów w spółce FIN24.pl Sp. z o.o. Dzięki poczynionym krokom Grupa istotnie zwiększyła swoje możliwości w zakresie produktów i usług oferowanych dotychczasowym, a także nowym klientom.

W omawianym okresie spółka Analizy Online S.A. poniosła większe niż zakładano koszty reklamy i marketingu realizowane w ramach umów barterowych w wysokości ok. 88 tys. zł. Ponadto, w prognozie na 2010 rok spółka założyła niższy poziom niepodlegającego odliczeniu podatku VAT, wynikającego z udziału w strukturze przychodów sprzedaży zwolnionej z podatku. Poza tym przesunięciu uległy wpływy z ostatecznego rozliczenia dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu "Specjalistyczna pomoc doradcza w przygotowaniu przedsiębiorstwa do pozyskania inwestora zewnętrznego.", który realizowany był ramach Działania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Prognoza wyników finansowych Grupy na 2011 rok


Analizy Online S.A. - przychody: 4200,0; zyski: 517,0

Analizy Online AM S.A. - przychody: 656,3; zyski: - 81,0

FIN24.pl Sp. z o.o.* - przychody: 850,0; zyski: 0

* udział Analiz Online S.A. w kapitale FIN24.pl Sp. z o. o. po zarejestrowaniu podwyższenia wyniesie 50,5%


Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie prognozy wyników finansowych Grupy na 2011 rok głównie z uwagi na przewidywane przychody i koszty związane z dalszą realizacją inwestycji poczynionych w roku 2010, w tym między innymi rozbudowę oferty produktowej Analiz Online S.A., rozwój portalu analizy.pl, budowanie pozycji spółki asset management na rynku zarządzania aktywami oraz włączenie do Grupy spółki Fin24.pl.


Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na korektę prognoz jest przesunięcie terminu rozpoczęcia działalności operacyjnej Analizy Online Asset Management S.A. Zmiana terminu uzyskania licencji oraz rozpoczęcia działalności przez Analizy Online AM oznacza, iż część przychodów, których osiągnięcie zakładane było na rok 2011, zostanie przesunięte na kolejne okresy rozrachunkowe.

Dodatkowym czynnikiem, który nie był wcześniej uwzględniony w prognozowanych wynikach finansowych Grupy jest działalność spółki FIN24 sp. z o.o. która w styczniu 2011 roku weszła w skład grupy Analizy Online.


Uwzględniając plany związane z rozwojem Grupy, Zarząd zakłada kilkuprocentowy (ok. 2-6% rdr) wzrost kosztów działalności w 2011 roku. Jednocześnie Zarząd spółki przewiduje, że przyjęcie nowej strategii rozwoju oraz sprzedaży produktów i usług, opartej na maksymalnym wykorzystaniu oraz pogłębianiu relacji z dotychczasowymi klientami spółki, będzie miało istotny pozytywny wpływ na wyniki w kolejnych latach.


Skorygowaną prognozę wybranych elementów rachunku zysków i strat na rok 2011 oparto na posiadanych informacjach i szacunkach, które odzwierciedlają obecny stan wiedzy Zarządu co do możliwości kształtowania się przyszłych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 kpt. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Publicewicz - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ANALIZY | ANALIZY | online | wyniki finansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »