Reklama

TRUEGS (TGS): Szczegółowe parametry emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. - raport 3

Zarząd K&K Herbal Poland S.A. w ramach uzupełnienia komunikatu EBI nr 1/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku informuje, że zgodnie z UCHWAŁA Nr 1 Zarządu K&K HERBAL POLAND S.A.z siedzibą w Wieliczce z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z prawem poboru podwyższenie kapitału zostanie dokonane wg. następujących parametrów:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 217.900,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych) do kwoty nie wyższej niż 363.166,60 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 60/100), to jest o kwotę nie wyższą niż 145.266,60 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 60/100).

Reklama

2. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostanie poprzez emisję nie więcej niż 1.452.666 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 10/100) każda (dalej "Akcje Serii D").

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D odbywa się w ramach kapitału docelowego, którego wysokość określona jest w §13 Statutu Spółki. Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A., na mocy §13 ust. 2 Statutu Spółki, jest upoważniony do podjęcia decyzji o emisji Akcji Serii D.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii D. Zarząd Spółki dokona dookreślenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego poprzez założenie oświadczenia w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.

5. Akcje Serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, w rozumieniu art. 431 §2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie przewidzianym w art. 434 i 435 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w drodze ogłoszenia.

6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii D. Za każdą akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, przysługiwać będzie jedno prawo poboru Akcji Serii D. Za każde 3 (trzy) posiadane prawa poboru akcjonariuszowi przysługują 2 (dwie) Akcje Serii D. W przypadku gdy liczba akcji przypadających akcjonariuszowi nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

7. Akcje serii D nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych, Zarząd Spółki może przydzielić według swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna, zgodnie z art. 435 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.

8. Dzień Prawa Poboru ustalono na 31 stycznia 2013 roku (dalej "Dzień Prawa Poboru").

9. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 0,39 zł.

10. Akcje Serii D zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

11. Zapisy i wpłaty na Akcje serii D przyjmowane będą od dnia 1 lutego 2013 roku (termin otwarcia subskrypcji Akcji serii D) do dnia 22 lutego 2013 roku (termin zamknięcia subskrypcji Akcji serii D) w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane są prawa poboru.

12. Akcjonariusz, któremu służy prawo poboru, może w okresie od dnia 1 lutego 2013 roku do dnia 22 lutego 2013 roku dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

13. Termin przydziału akcji nowej emisji akcjonariuszom, którzy dokonali zapisów dodatkowych na akcje, wyznaczono na dzień 8 marca 2013 roku.

14. Wpłaty na akcje objęte zapisem powinny być dokonane w pełnej wysokości na rachunki i w trybie wskazanym przez domy maklerskie przyjmujące zapisy, najpóźniej w chwili złożenia zapisu. Niedokonanie pełnej wpłaty na akcje objęte zapisem skutkować będzie nieważnością zapisu.

15. Formularz zapisu na akcje zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki: www.kkpoland.pl 1 lutego 2013 roku w zakładce Relacje Inwestorskie.

16. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd wniosku o wpis podwyższenia kapitału do rejestru do dnia 22 sierpnia 2013 roku.

17. Termin wykonania prawa poboru upływa 22 lutego 2013 roku. Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonania skutkuje wygaśnięciem prawa poboru.

18. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie od 1 stycznia 2012 roku.


Zarząd Spółki informuje także, że o przydziale akcji, a także o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego. Ponadto niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, Spółka podejmie czynności faktyczne i prawne zmierzające do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd Spółki informuje, że środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki a emisja akcji serii D z prawem poboru daje równe możliwość wszystkim akcjonariuszom uczestniczenia w tym procesie.

Podstawa prawna:


§ 3 ust. 2 pkt. 5b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Miłaszewski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »