Reklama

BLUETAX (BTG): Szczegóły Porozumienia ze znaczącym Akcjonariuszem zgodnie z wezwaniem Giełdy Papierów Wartościowych. - raport 34

Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. w związku pismem otrzymanym dnia 4 sierpnia 2010 roku od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotyczącego porozumienia zawartego dnia 16.lipca 2010 roku (RB nr 28/2010) pomiędzy Spółką Blue Tax Group S.A. a jej znaczącym Akcjonariuszem Panem Dariuszem Wesołowskim została zobowiązana do ujawnienia do dnia 10 sierpnia 2010 roku szczegółów finansowych zawartych w Porozumieniu z dnia 16.lipca 2010r. Porozumienie zostało w dniu 16 lipca 20010 roku podpisane przez pełnomocnika natomiast w dniu 28 lipca 2010 roku zostało uznane ( oświadczenie o uznaniu ) przez Pana Dariusza Wesołowskiego. W związku zapisami tego porozumienia dniem wejścia w życie jest data 28 lipca 2010 roku dopiero po podpisaniu czterech aneksów gdzie ostatni najważniejszy regulujący sprawy finansowe został zawarty i podpisany w dniu 9 sierpnia 2010 roku. W tym momencie mogły być przekazane ostateczne informacje biegłemu rewidentowi który może te informacje umieścić w raporcie a Zarząd w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2009. Zapisy warunków finansowych zawartego Porozumienia zostały ustalone i zaakceptowane przez obie strony, (czyli znaczącego Akcjonariusza Dariusza Wesołowskiego i Prezesa Spółki Blue Tax Group S.A. Mirosława Stanisławskiego). W związku z tym Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. informuje o szczegółach finansowych wspomnianego Porozumienia, które są następujące:

Reklama


1. Spółka Blue Tax Group S.A. w myśl Porozumienia w ramach ustalonego sposobu naliczenia ryczałtu zobowiązała się zapłacić byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Wesołowskiemu wskazaną i wyliczona przez niego i zaakceptowaną przez Prezesa Blue Tax Group S.A. kwotę 235 385,00 zł. netto (tj. 287 169,70 złotych brutto) za gotowość do świadczenia usług na rzecz klientów Blue Tax Group S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2010r. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie w wysokości 7.500 netto za 2009 rok, oraz 7.700 netto za rok 2010,

plus odsetki w wysokości 10.000 zł.

Oraz koszty, które spółka BTG miała ponieść na rzecz Pana Dariuszu Wesołowskiego a których nie poniosła w okresie od 17.01.2009 r. do dnia 30.06.2010 roku:

- koszty użytkowania samochodu służbowego 5418 zł netto miesięcznie,

- koszt najmu lokalu 720,00 zł netto miesięcznie,

- koszty parkingu 81,96 zł miesięcznie,

- koszty szkoleń w wysokości 5.500,00 zł netto za cały okres,

- koszty telefonu komórkowego 300,00 zł netto miesięcznie,

- obsługa sekretarska 100,00 zł netto miesięcznie

oraz kwotę 29.000,00 zł netto wynagrodzenia dodatkowego za projekt spółki ALKAL. Ponadto spółka przekazuje do użytkowania w okresie spłaty wyżej wyliczonej kwoty komputer przenośny klasy i specyfikacji wskazanej przez Pana Dariusza Wesołowskiego.

Wyliczona kwota należności jest rozłożona na raty i będzie płatna w następujący sposób:

- co miesiąc w wysokości 3,9 % wartości miesięcznego przychodu Spółki Blue Tax Group S.A., nie mniej jednak niż 5 tys. zł. netto przez okres, co najmniej 60 miesięcy począwszy od 01.01.2011 roku.


2. Spółka została zobowiązana do zapłaty kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego oraz wystawionych już przez znaczącego Akcjonariusza faktur wraz z odsetkami, co w sumie dało łączną kwotę 30 tys. złotych w terminie 14 dni od dnia wejścia porozumienia w życie i ustalenia w sprawie finansowego rozliczenia tj. do dnia 11 sierpnia 2010 roku


3. Umożliwienie zbycia akcji imiennych Spółki posiadanych przez znaczącego Akcjonariusza w liczbie 12 700 000 sztuk do 31.12.2011 roku za 80% wartości rynkowej, zgodnie z kursem giełdowym, jednak za kwotę nie niższą niż 400 tys. złotych - bądź poprzez skontaktowanie Dariusza Wesołowskiego z osobą trzecią, która nabędzie te akcje, bądź poprzez nabycie tych akcji poprzez pozostałych dotychczasowych akcjonariuszy BTG, bądź poprzez nabycie akcji BTG w celu ich umorzenia.

Porozumienie z dnia 16.lipca 2010 roku zawiera dodatkowe warunki dotyczące sposobu rozliczenia Spółki Blue Tax Group S.A. z byłym Przewodniczącym Rady Nadzorczej. I tak, jeśli dojdzie do zbycia przez Spółkę Blue Tax Group S.A. nieruchomości lub środków trwałych o wartości rynkowej nie niższej niż 10 tys. złotych netto, to w ramach spłaty kwoty 235 385,00 zł. przekaże na rzecz byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółka, co najmniej 75% środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości lub, co najmniej 50% środków uzyskanych ze zbycia środków trwałych pozostałych. W przypadku zbycia nieruchomości w systemie ratalnym, Spółka na rzecz znaczącego Akcjonariusza będzie spłacać 75% każdej raty.


Ponadto w 2009 roku i 2010 roku Spółka poniosła swoje koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko znaczącemu Akcjonariuszowi na kwotę ok. 40 tys. złotych.

Dodatkowym kosztem poniesionym już przez Spółkę na rzecz byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej były koszty leasingu samochodu użytkowanego przez znaczącego Akcjonariusza na kwotę ok. 40 tys. złotych w roku 2009 oraz 90 tys. złotych w roku 2008, wypłacone wynagrodzenie za styczeń 2009 roku w wysokości 8.540,00 zł, oraz koszty użytkowania komputera.


Mając powyższe na uwadze, kwoty należności płatne przez Spółkę na rzecz znaczącego Akcjonariusza mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki w najbliższym czasie.

Istnieje w porozumieniu zapis mówiący o możliwości zerwania porozumienia w wypadku niezrealizowania punktów w nich zawartych. Według oceny Zarządu Istnieje z tego powodu realne zagrożenie, co do dalszego istnienia spółki w przypadku pogorszenia się i tak ciężkiej sytuacji finansowej spółki. W wypadku braku realizacji porozumienia spółka musiałaby ponosić koszty związane z realizacją umowy na gotowość do świadczenia usług przez rok 2010, 2011 oraz 2012 z waloryzacją wynagrodzenia dla Pana Dariusza Wesołowskiego oraz ponoszeniem kosztów wskazanych powyżej. Powyższe według dzisiejszej sytuacji spółki nie byłoby możliwe do zrealizowania i zmuszałoby Zarząd spółki do podjęcia kroków prawnych celem ochrony pozostałych akcjonariuszy i wierzycieli spółki łącznie ze zgłoszeniem wniosku o upadłość.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Mirosław Stanisławski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: giełdy | ze | Warszawa | porozumienia | nieruchomości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »