Reklama

HETAN (HTN): Tekst jednolity Statutu

Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu wprowadzone na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 27 lipca 2015 roku. Dokonane zmiany polegają na dodaniu ustępu 5 w § 6 Statutu w brzmieniu:

Reklama


„5.1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie 3 lat od podjęcia niniejszej uchwały, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.934.737,50 (milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych i 50/100 (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji

uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

5.2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

5.3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej przy obecności, co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów przeciwnych uchwale.”


Uzasadnienie zmiany Statutu Spółki oraz opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wraz z pełnym tekstem właściwej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zostały opublikowane raportem bieżącym numer 26/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku.


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Arno Alexander Sardelic - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »