Reklama

NAVIMORIN (NIN): Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. - raport 72

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( "Emitent"), w załączeniu podaje do publicznej wiadomości, tekst jednolity Statutu Spółki uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 33 z dnia 18 grudnia 2012 roku.

Tekst jednolity Statutu zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 grudnia 2012 roku, polegające na zmianie § 6 ust.1 i § 20 ust.1 oraz wykreśleniu § 6 b:

1.zmiana § 6 ust.1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu :

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 534.360,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

Reklama

a) 2.296.800 (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 1 do 2.296.800 o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero dwadzieścia złotego) każda,

b) 175.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" o numerach od 1 do 175.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero dwadzieścia złotego) każda,

c) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii "C" o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero dwadzieścia złotego) każda."

poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 6 ust.1 Statutu Spółki o treści:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 545.410,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziesięć złotych) i dzieli się na:

a) 4.593.600 (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset ) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 1 do 4.593.600 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda,

b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" o numerach od 1 do 350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda,

c) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii "C" o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć złotego) każda,

d) 110.500 (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset ) akcji na okaziciela serii "D" o numerach od 1 do 110.500 o wartości nominalnej 0,10 zł ( słownie: zero dziesięć złotego) każda."

2. zmiany § 20 ust.1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

"1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza."

poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 20 ust.1 Statutu Spółki o treści:

"1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 7 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza."

3. wykreślenia §6 b Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

"§6b

1.Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 62.500, -zł ( słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset ) złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej 0,20 zł ( słownie: dwadzieścia groszy ) każda w liczbie nie większej niż 312.500 ( trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji.

3. Akcje serii "E" obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 15-09-2011r."Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski - Prezes Zarządu
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »