Reklama

VISION (VIV): Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za maj 2010 roku


Reklama

Zarząd VIRTUAL VISION SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2010 roku zawierający:

I . Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.

II. Raporty bieżące opublikowane w maju 2010r.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w maju 2010r.

IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w czerwcu 2010r.

I.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2010 roku), a także w miesiącu następnym (czerwcu 2010 roku), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych VIRTUAL VISION SA:


(1) Zgodnie z realizacją uchwały nr 2/2010 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL VISION SA w dniu 24 marca 2010 VIRTUAL VISION SA w dniach 29 i 30 kwietnia 2010 roku, zawarła umowy, w wyniku których VIRTUAL VISION SA. nabyła 100 % udziałów w LTV Live Telvision GmbH o kapitale zakładowym w wys. 1.533.875,64 Euro (DEM 3.000.000,00):


a) od VAP Video Art Production GmbH 18.000 udziałów o wartości nominalnej 100 DEM każdy (łącznie o wartości nominalnej DEM 1.800.000,00 przeliczonej an Euro 920.325,39) stanowiących 60,00 % w kapitale zakładowym i głosach na Zgromadzeniu LTV Live Television GmbH. Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne Spółki; w ramach rozliczeń wierzytelności VAP Video Art Production GmbH objęła 67.314 000 VIRTUAL VISION SA serii G (w cenie 0,06 PLN za każdą akcję), które podlegają rocznemu zakazowi sprzedaży licząc od dnia wprowadzenia ich do obrotu na rynku Newconnect.


b) od Pana Michała Sicińskiego 9.000 udziałów o wartości nominalnej 100 DEM każdy (łącznie o wartości nominalnej DEM 900.000,00 przeliczonej an Euro 460.162,69) stanowiących 30,00 % w kapitale zakładowym i głosach na Zgromadzeniu LTV Live Television GmbH. Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne Spółki; Pan Michał Siciński w ramach rozliczeń wierzytelności objął 40.186.000 akcji VIRTUAL VISION SA serii G (w cenie 0,06 PLN za każdą akcję), które podlegają rocznemu zakazowi sprzedaży licząc od dnia wprowadzeni ich do obrotu na rynku Newconnect.


c) od Pana Jenika Radona 3.000 udziałów o wartości nominalnej 100 DEM każdy (łącznie o wartości nominalnej DEM 300.000,00 przeliczonej an Euro 153.387,56) stanowiących 10,00 % w kapitale zakładowym i głosach na Zgromadzeniu LTV Live Television GmbH. Pan Jenik Radon w ramach rozliczeń wierzytelności objął 10.000.000 akcji VIRTUAL VISION SA serii G (w cenie 0,06 PLN za każdą akcję), które podlegają rocznemu zakazowi sprzedaży licząc od dnia wprowadzeni ich do obrotu na rynku Newconnect.

Po w/w transakcjach VIRTUAL VISION SA posiada 30.000 udziałów LTV Live Telvision GmbH o wartości nominalnej 100 DEM każdy (łącznie 3.000.000,00 DEM równoważnych z 1.533.875,64 Euro) stanowiących 100,00% w kapitale zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników LTV Live Television GmbH.

LTV Live Telvision GmbH jest stroną umowy koprodukcyjnej, zawartej dnia 10 marca 2010 roku pomiędzy Magma European Scripting House Ltd-MAGMA FILMS do pełnometrażowego filmu animowanego BUG MULDOON (MayDay) o budżecie 5.455.060 Euro. Nabycie udziałów LTV Live Telvision GmbH skutkuje ( poprzez nabyty podmiot) zwiększeniem udziału VIRTUAL VISION SA w przychodach z dystrybucji światowej ww filmu z 30% do 50% i zwiększeniem o 40% w przychodach z dystrybucji z rynku niemieckiego.

Nabyte aktywa uznane zostały za aktywa o istotnej wartości ze względu na fakt, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych VIRTUAL VISION SA wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.


(2) W dniu 12 maja 2010 r. Spółka zawarła wieloletnią umowę z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej (PISF). PISF jest państwową osobą prawną wspierającą kinematografię w Polsce.

W ramach realizacji tej umowy Virtual Vision S.A., dokona przeniesienia notowań Spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych.

Środki finansowe, uzyskane we współpracy z PISF, Spółka przeznaczy na realizację szeregu filmów pełnometrażowych, szczególnie filmów animowanych dla widowni familijnej. Emitent planuje przeznaczyć pozyskane środki finansowe z emisji nowych akcji nie tylko na realizowane przez Spółkę projekty, ale i na filmy realizowane przez innych niezależnych producentów polskich oraz na realizacje międzynarodowych koprodukcji filmowych .

Zasady finansowania projektów filmowych, będą opierały się na zasadach, kryteriach i wzorach formularzy oraz wniosków stosowanych przez PISF w czasie procesu przydzielania środków wspomagających finansowanie produkcji filmowej ze szczególnym uwzględnieniem filmów 3D, stereoskopowych, animowanych przeznaczonych dla całej rodziny.


(3) W dniu 31maja 2010 Spółka otrzymała ofertę na wykonanie całości prac animacyjnych do pełnometrażowego, stereoskopowego filmu animowanego, w technologii 3D, pt: BUG MULDOON (MayDay) od renomowanej firmy PLATIGE IMAGE Sp. z o.o. w Warszawie.

Jednocześnie, z uwagi na potencjał jaki PLATIGE IMAGE dostrzega w przychodach z rozpowszechniania filmu BUG MULDOON (MayDay), PLATIGE IMAGE Sp. z o.o. podjęła z VIRTUAL VISION SA negocjacje o koprodukcji filmu.

Zarząd VIRTUAL VISION SA przedstawi ww ofertę koproducentowi filmu, firmie MAGMA FILMS. Decyzja o wyborze oferty zostanie podjęta po prezentacji zwiastuna filmu w wersji stereoskopowej 3D, którego wykonanie do 15 maja 2010 było, integralną częścią oferty studia XANTUS SA z dnia 8 kwietnia 2010. Na prośbę firmy XANTUS SA prezentacja zwiastuna została przesunięta na 18 czerwca 2010 roku.

Firma PLATIGE IMAGE Sp. z o.o. jest producentem wielokrotnie nagradzanych filmów animowanych w reżyserii Tomasza Bagińskiego, którego ostatnia stereoskopowa produkcja 3D przedstawiająca animowaną historię Polski została zaprezentowana na EXPO 2010 w Shanghaju.

II.

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2010 roku) Spółka przekazała pięć raportów, za pośrednictwem systemu

(1) EBI: Raport bieżący EBI Nr 20/2010z dnia 17maja 2010 Temat: Raport okresowy za I kwartał 2010r

(2) Raport bieżący EBI Nr 19/2010 z dnia 16 maja 2010.Temat: Raport miesięczny VIRTUAL VISION SA za kwiecień 2010 roku

(3) Raport bieżący EBI Nr 18/2010 z dnia 13 maja 2010. Temat: Podpisanie istotnej umowy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej


(4) Raport bieżący EBI Nr 17/2010 z dnia 4 maja 2010 Temat : Zawarcie umów objęcia akcji serii G Virtual Vision SA.


(5) Raport bieżący EBI Nr 16/2010 z dnia 4 maja 2010 Temat: Nabycie aktywów o istotnej wartości.III.


Emitent w wyniku realizacji Uchwały nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Virtual Vision S.A. z dnia 24 marca 2010r, w dniu 30 kwietnia 2010r zawarł następujące umowy na objęcie łącznie 117.500.000 akcji serii G:


a) z VAP Video Art Production GmbH z siedzibą w Hamburgu, która objęła 67.314.000 akcji zwykłych serii G wartości nominalnej 0,01 zł i w cenie emisyjnej 0,06 zł. Wartość objętych akcji określona została na kwotę 4.038.840,00 zł. Transakcja nastąpiła w ramach potrącenia wierzytelności wobec Spółki. VAP Video Art Production GmbH zobowiązała się do nie sprzedawania wszystkich objętych akcji Serii G w okresie 1 roku od dnia dopuszczenia ich do obrotu.


b) z Panem Michałem Sicińskim, który objął 40.186.000 akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 0,01 zł i w cenie emisyjnej 0,06 zł. Wartość objętych akcji określona została na kwotę 2.411.160,00 zł. Transakcja nastąpiła w ramach potrącenia wierzytelności wobec Spółki. Pan Michał Siciński zobowiązał się do nie sprzedawania wszystkich objętych akcji serii G w okresie 1 roku od dnia dopuszczenia ich do obrotu.


c) z Panem Jenikiem Radonem, który objął 10.000.000 akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 0,01 zł i w cenie emisyjnej 0,06 zł. Wartość objętych akcji określona została na kwotę 600.000,00 zł. Transakcja nastąpiła w ramach potrącenia wierzytelności wobec Spółki.

Pan Jenik Radon zobowiązał się do nie sprzedawania wszystkich objętych akcji serii G w okresie 1 roku od dnia dopuszczenia ich do obrotu.


Spółka dnia 26 maja 2010 złożyła wniosek o rejestrację emisji akcji serii G , których objęcie związane było z dokonała zakupu 100% udziałów LTV Live Television GmbH. Nabycie przez VIRTUAL VISION udziałów LV Live Television GmbH zwiększy przyszłe przychody VIRTUAL VISION z dystrybucji realizowanego filmu BUG MULDOON (MayDay)


IV.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy VIRTUAL VISION SA zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2010 o godz. 12:00. ZWZA odbędzie się w siedzibie spółki przy ul Bocianiej 47 w Warszawie .Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Richard Kunicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »